Kalendarium 26-30 VI

23-06-2023 14:25
Dane na temat PMI wskazują, że ożywienie koniunktury w krajach Starego Kontynentu w najbliższych miesiącach staje się coraz mniej prawdopodobne. Gospodarka strefy euro w II połowie roku prawdopodobnie skurczy się. Indeks PMI dla usług spadł z 55,1 pkt. do 52,4 pkt. Wskaźnik dla sektora produkcyjnego zniżkował jeszcze mocniej do poziomu 43,6 pkt. Rynek coraz bardziej będzie grał na „pivot” EBC.

Wyraźny spadek sektora usług jest dowodem na to, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych  (o 400 pb) coraz bardziej spowalniają gospodarkę. Ponadto nie tylko EBC, ale także wszystkie inne zachodnie banki centralne masowo podniosły stopy procentowe. Oznacza to, że istnieje niewielka nadzieja na to, że oczekiwany spadek popytu krajowego zostanie zrekompensowany trwałym ożywieniem eksportu, zwłaszcza że aprecjacja wspólnej waluty pogorszyła konkurencyjność cenową gospodarki w strefie euro.

Coraz bardziej możliwe staje się założenie, że wzrost realnego PKB w drugim kwartale był jedynie chwilowym przebłyskiem a gospodarka będzie pokazywać coraz gorsze rezultaty w drugiej połowie roku.

Wyniki wstępnych rezultatów PMI za czerwiec  mogły wnieść dużo niepewności w szeregi Rady Prezesów EBC. Dotychczasowe prognozy instytucji zakładały bowiem, że w drugiej połowie roku gospodarka strefy euro będzie nadal wyraźnie rosnąć. Publikacje zmniejszają prawdopodobieństwo, że bank centralny będzie wciąż mocno restrykcyjny. Rosną spekulacje o zmianie retoryki.

Euro wyraźnie straciło a kurs EUR/USD spadł zdecydowanie poniżej 1,09, co oznacza, że notowania zdecydowanie oddaliły się do szczytów z początku maja na 1,1090.

W przyszłym tygdoniu uwaga rynków będzie skupiona głównie na rapocie na temat wydatków Amerykanów. Zostanie opublikowany wskaźnik PCE core - preferowana miara inflacji przez Fed. 

 

Poniedziałek, 26 czerwca 2023  

 • 10:00 Polska  Stopa bezrobocia
 •  10:00 Niemcy  Indeks instytutu Ifo
 •  10:50 Szwajcaria  Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
 •  12:00 Wlk. Brytania  Sprzedaż detaliczna wg CBI
 •  16:30 USA  Indeks Dallas Fed dla przemysłu
 •  19:30 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

Wtorek, 27 czerwca 2023

 •  10:00 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
 •  14:30 Kanada  Inflacja konsumencka
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m)
 •  15:00 USA  Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
 •  15:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  16:00 USA  Sprzedaż nowych domów
 •  16:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  16:00 USA  Indeks Fed z Richmond
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 28 czerwca 2023

 •  03:30 Australia  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Niemcy  Indeks zaufania konsumentów - GfK
 •  10:00 Strefa Euro  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  10:00 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
 •  11:00 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  14:30 USA  Saldo obrotów towarowych (USD)
 •  15:30 USA  Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
 •  15:30 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
 •  15:30 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
 •  15:30 Japonia  Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Kazuo Ueda)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  17:00 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

Czwartek, 29 czerwca 2023

 •  Strefa Euro  Szczyt Unii Europejskiej
 •  01:50 Japonia  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  03:30 Australia  Sprzedaż detaliczna (m/m)
 •  07:00 Japonia  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  10:30 Wlk. Brytania  Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny
 •  10:30 Wlk. Brytania  Podaż pieniądza M4 (m/m)
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  14:00 Niemcy  Inflacja konsumencka wst.
 •  14:30 USA  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  16:00 USA  Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  20:30 USA  Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
 •  21:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Piątek, 30 czerwca 2023

 •  Strefa Euro  Szczyt Unii Europejskiej
 •  01:30 Japonia  Stopa bezrobocia
 •  01:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  01:50 Japonia  Produkcja przemysłowa wst.
 •  03:00 Chiny  Indeks NBS PMI dla przemysłu
 •  03:00 Chiny  Indeks NBS PMI dla usług
 •  03:30 Australia  Kredyty dla sektora prywatnego (m/m)
 •  08:00 Niemcy  Sprzedaż detaliczna
 •  08:00 Niemcy  Ceny importu
 •  08:00 Wlk. Brytania  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  08:00 Wlk. Brytania  Saldo rachunku bieżącego (GPB)
 •  08:30 Szwajcaria  Sprzedaż detaliczna
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  09:55 Niemcy  Stopa bezrobocia s.a.
 •  10:00 Polska  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Stopa bezrobocia
 •  14:00 Polska  Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR)
 •  14:30 USA  Raport nt. wydatków Amerykanów
 •  14:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  14:30 USA  Dochody Amerykanów (m/m)
 •  15:45 USA  Indeks Chicago PMI
 •  16:00 USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy 
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.