Kalendarium 24 - 28 VII

21-07-2023 15:25
Zarówno Fed jak i EBC w przyszłym tygodniu ponownie podniosą swoje kluczowe stopy procentowe, co wyraźnie zostało już zapowiedziane. Zarówno w przypadku amerykańskiej instytucji jak i europejskiej koniec cyklu jest bardzo bliski. Teraz rynek będzie chciał uzyskać odpowiedź, kto w tej rywalizacji jest bliżej szczytu. W USA poczyniono postępy w walce z inflacją, z kolei w Europie obawy gospodarcze coraz bardziej wysuwają się na pierwszy plan.

Jeśli każda z instytucji dokona zmiany w górę o 25 punktów bazowych będzie to oznaczać, że ta pierwsza dokonała już zmiany łącznie o 525 pb, ta druga o 100 punktów bazowych mniej, czyli 425 pb. Obie instytucje ustanowiły w ten sposób historycznie wysokie tempo zacieśniania monetarnego.

Rynki tak naprawdę już w pełni zdyskontowały lipcową decyzję. Teraz inwestorzy bardziej są zainteresowani tym, czy szczyt stóp procentowych został już osiągnięty, czy też należy spodziewać się dalszych podwyżek.

Od kilku tygodni dyskusja na temat przyszłego kierunku działań EBC w coraz większym stopniu koncentruje się na obawach gospodarczych. Na ostatnich posiedzeniach EBC zauważył już, że podwyżki stóp odnoszą swój rezultat. W międzyczasie członkowie Rady, tacy jak Mario Centeneo, publicznie martwią się o możliwą recesję w związku ze znacznym spadkiem wskaźników wyprzedzających. Te oznaki słabszej gospodarki robią oczywiście wrażenie także na obozie „jastrzębi”. Nawet prezes Bundesbanku -  Joachim Nagel - podkreślił ostatnio zależność decyzji w sprawie stóp procentowych od danych oraz to, że do września opublikowanych zostanie wiele danych, które wpłyną na decyzje. Tym samym przedstawiciele tego obozu są wyraźnie ostrożniejsi niż po czerwcowym posiedzeniu.

W związku z tym perspektywy dla gospodarki będą prawdopodobnie intensywnie omawiane na przyszłotygodniowym spotkaniu, a we wrześniu EBC prawdopodobnie zrewiduje w dół swoje optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego. Istnieje w tym momencie szansa, że EBC zakończy podwyżki stóp w przyszłym tygodniu, nawet jeśli rynek nadal wycenia znaczne prawdopodobieństwo wzrostu stóp we wrześniu. Decyzję tę powinien ułatwić obserwowany od kilku miesięcy trend spadkowy stopy inflacji. W czerwcu osiągnęła poziom 5,5 proc., co oznacza spadek prawie o połowę w porównaniu do najwyższego poziomu 10,6 proc. w październiku. Oczekuje się dalszego spadku w nadchodzących miesiącach. W końcu nie tylko presja na ceny energii i żywności słabnie. Szereg wskaźników inflacji bazowej również pokazuje, że inflacja przekroczyła swój szczyt.

W Stanach Zjednoczonych inflacja spadła jeszcze bardziej niż w strefie euro. Tu redukcja wynika nie tylko z niższych cen energii i żywności, ale także z osłabienia inflacji bazowej. Na przykład, w przeciwieństwie do strefy euro, stopa bazowa wyraźnie spadła. Ponadto "stopa super core" - zmiana cen usług z wyłączeniem czynszów - oparta na wskaźniku cen konsumpcyjnych, na którą kilka tygodni temu zwrócił uwagę prezes Fed Powell, również zniżkowała z 6,5 proc. we wrześniu 2022 r. do poniżej 4 proc. w ostatnim czasie. Wreszcie presja płacowa, kluczowy czynnik napędzający stopę „super core”, prawdopodobnie również odnotowała swój szczyt. Miara płac Atlanta Fed, która jest statystycznie czystsza niż zarobki godzinowe w raporcie o zatrudnieniu, wzrosła o 5,6 proc. rok do rok, daje to jeden punkt procentowy mniej niż rok temu.

Choć tempo spadku inflacji z pewnością zadowala Fed, to jednak cały czas wynik jest oddalony od celu banku centralnego. W przypadku realnej gospodarki, ta w porównaniu do strefy euro, jak dotąd dobrze sobie radziła pomimo agresywnego cyklu zacieśniania. Rynek pracy tworzył średnio 280 tys. nowych miejsc pracy co miesiąc. Zbliża się jednak okres, kiedy coraz częściej będziemy otrzymywać oznaki spowolnienia koniunktury. Jeśli takich sygnałów będziemy mieli sporo w kolejnych tygodniach, lipcowy ruch na stopach (w górę) będzie prawdopodobnie tym ostatnim, ale też nie można wykluczyć np. wrześniowej pauzy przed ewentualnym kolejnym ruchem w listopadzie (zależnym mocno od publikacji makro). Jeśli chodzi o pierwsze obniżki, rynek moim zdaniem zbyt optymistycznie zakłada możliwość cięcia stóp już w I kwartale nie mówiąc już o końcówce tego roku. Raczej Powell będzie chciał mieć pewność, że inflacja faktycznie zmierza w kierunku 2 proc., dlatgo też Fed może nieco dłużej utrzymywać wysoki poziom kosztu pieniądza. Wielokrotnie prezes banku podkreślał o dużym ryzyku jakim jest zbyt wczesne poluzowanie warunków monetarnych.

   

Poniedziałek, 24 lipca 2023

 •  01:00 Australia  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  01:00 Australia  Indeks PMI dla usług wst.
 •  02:30 Japonia  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla usług wst.
 •  09:30  Niemcy  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  09:30 Niemcy  Indeks PMI dla usług wst.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla usług wst.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług wst.
 •  14:00 Polska  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla usług wst.

Wtorek, 25 lipca 2023

 •  08:00 Szwecja  Inflacja PPI (r/r)
 •  10:00 Niemcy  Indeks instytutu Ifo
 •  10:00 Polska  Stopa bezrobocia
 •  12:00 Wlk. Brytania  Wskaźnik zamówień wg CBI
 •  14:00 Węgry  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  15:00 USA  Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
 •  15:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  16:00 USA  Indeks Fed z Richmond
 •  16:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API
   
 • Alphabet - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (po sesji)
 • GM - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
 • Microsoft - Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023(po sesji)
 • Visa - Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 (po sesji).

Środa, 26 lipca 2023

 •  03:30 Australia  Inflacja konsumencka
 •  08:45 Francja  Indeks zaufania konsumentów
 •  10:00 Strefa Euro  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  16:00 USA  Sprzedaż nowych domów
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  20:00 USA  Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
 •  20:30 USA  Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
   
 • Amazon - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku. (po sesji)
 • Boeing - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.(przed sesją)
 • Coca-cola - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
 • eBay - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.(po sesji)
 • Meta Platforms (Facebook) - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (po sesji)

Czwartek, 27 lipca 2023

 •  03:30 Australia  Ceny importu i eksportu
 •  08:00 Norwegia  Stopa bezrobocia s.a.
 •  08:00 Niemcy  Indeks zaufania konsumentów - GfK
 •  09:00 Hiszpania  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  09:00 Hiszpania  Stopa bezrobocia
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  12:00 Wlk. Brytania  Sprzedaż detaliczna wg CBI
 •  14:15 Strefa Euro  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:30 USA  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Saldo obrotów towarowych (USD)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  14:45 Strefa Euro  Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
 •  16:00 USA  Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Indeks Kansas City Fed dla przemysłu
   
 • Mastercard - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
 • McDonald's - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)

Piątek, 28 lipca 2023

 •  Japonia  Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
 •  Japonia  Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ
 •  01:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  03:30 Australia  Inflacja producencka
 •  03:30 Australia  Sprzedaż detaliczna (m/m)
 •  07:30 Francja  PKB s.a. wst. (k/k)
 •  07:30 Francja  Wydatki konsumentów (m/m)
 •  08:00 Szwecja  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  08:00 Szwecja  Produkt Krajowy Brutto
 •  08:00 Szwecja  Stopa bezrobocia
 •  08:00 Norwegia  Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m)
 •  08:30 Węgry  Stopa bezrobocia
 •  08:45 Francja  Inflacja konsumencka wst.
 •  08:45 Francja  Inflacja producencka
 •  09:00 Hiszpania  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  09:00 Hiszpania  Inflacja konsumencka wst.
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  09:00 Turcja  Bilans handlu zagranicznego (USD)
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  10:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  14:00 Niemcy  Inflacja konsumencka wst.
 •  14:30 USA  Raport nt. wydatków Amerykanów
 •  14:30 USA  Dochody Amerykanów (m/m)
 •  14:30 USA  Indeks kosztów zatrudnienia (k/k)
 •  14:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  16:00 USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
   
 • Chevron - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
 • Exxon Mobil - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
 • P&G - Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku (przed sesją)
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.