Kalendarium 15 IV - 19 IV

12-04-2024 15:15
Miniony tydzień spowodował powiększenie się dywergencji pomiędzy politykami monetarnymi dwóch głównych banków centralnych. To jest uwidocznione przede wszystkim w kursie głównej pary walutowej, na której zmienność w ostatnich dniach powiększyła się. Eurodolar spadł poniżej 1,0640 i znalazł się najniżej od początku listopada 2023 roku.
Kalendarium 12 - 16 II

Jeśli chodzi o Fed, to rynek już prawie nie wierzy w czerwcową obniżkę stóp procentowych. Stało się tak po środowym odczycie inflacji, która zaskoczyła wyższymi odczytami. Publikacja ta dała pierwszy impuls do spadków pary EUR/USD. Z kolei w czwartek EBC mocno zasygnalizował pierwszą obniżkę w czerwcu i tak naprawdę będzie musiało się wiele wydarzyć w gospodarce (głównie z inflacją), żeby do tego nie doszło. Przede wszystkim zmieniła się retoryka europejskiej instytucji. W ostatnim oświadczeniu widnieje jasna wzmianka, że bank obniży stopy jeśli zaktualizowane prognozy makroekonomiczne i inne dane przedstawione na czerwcowym posiedzeniu wzmocnią jego przekonanie, że inflacja powróci do celu 2 proc. w dłuższej perspektywie.  Lagarde optymistycznie wypowiedziała się o wzroście płac, który nie przyspiesza. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z najnowszymi projekcjami będą one oscylować wokół poziomu 4,5 proc. przez resztę roku.

Podsumowując: rynek obecnie zakłada, że stanowisko Fed-u jest zdecydowanie bardziej „jastrzębie” od tego, które aktualnie prezentuje EBC. Ten stan rzeczy może jeszcze trochę potrwać i „zepchnąć” kurs EUR/USD niżej,  zanim otrzymamy coś nowego w danych, co nieco zaburzy obecne oczekiwania. Za jakiś czas głównym tematem nie będzie już termin startu cyklu łagodzenia warunków monetarnych kluczowych banków centralnych. Zostanie on zastąpiony spekulacjami jak daleko zawędrują obniżki stóp, która jak na razie wciąż są na wysoce restrykcyjnym poziomie.

Najważniejsze dane makro przyszłego tygodnia

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

 •  01:50 Japonia  Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m)
 •  08:00 Norwegia  Bilans handlu zagranicznego (NOK)
 •  08:30 Szwajcaria  Inflacja producencka
 •  08:30 USA  Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)
 •  09:00 Turcja  Stopa bezrobocia
 •  10:00 Polska  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin.
 •  11:00 Strefa Euro  Produkcja przemysłowa
 •  14:30 USA  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  14:30 USA  Indeks NY Empire State
 •  14:30 Kanada  Sprzedaż hurtowników (m/m)
 •  14:30 Kanada  Produkcja sprzedana (m/m)
 •  16:00 USA  Indeks rynku nieruchomości - NAHB
 •  16:00 USA  Zapasy niesprzedanych towarów (m/m)

Wtorek, 16 kwietnia 2024

 •  02:00 USA  Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)
 •  03:30 Chiny  Ceny nieruchomości (r/r)
 •  04:00 Chiny  Produkt Krajowy Brutto
 •  04:00 Chiny  Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r)
 •  04:00 Chiny  Produkcja przemysłowa (r/r)
 •  04:00 Chiny  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  08:00 Wlk. Brytania  Wynagrodzenia
 •  08:00 Wlk. Brytania  Stopa bezrobocia
 •  08:00 Wlk. Brytania  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  10:00 Włochy  Inflacja konsumencka fin.
 •  11:00 Strefa Euro Handel zagraniczny
 •  11:00 Niemcy  Indeks instytutu ZEW
 •  11:00 Włochy  Bilans handlu zagranicznego (EUR)
 •  14:00 Polska  Wskaźniki inflacji bazowej
 •  14:15 Kanada  Rozpoczęte budowy domów
 •  14:30 Kanada  Inflacja konsumencka
 •  14:30 USA  Pozwolenia na budowę domów
 •  14:30 USA  Rozpoczęte budowy domów
 •  15:00 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
 •  15:15 USA  Produkcja przemysłowa (m/m)
 •  15:15 USA  Wykorzystanie mocy produkcyjnych
 •  16:30 Australia  Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
 •  19:00 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
 •  19:15 Kanada  Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 17 kwietnia 2024

 •  00:45 Nowa Zelandia  Inflacja konsumencka
 •  01:50 Japonia  Handel zagraniczny
 •  08:00 Wlk. Brytania  Inflacja konsumencka
 •  08:00 Wlk. Brytania  Inflacja producencka
 •  09:00 Turcja  Saldo rachunku bieżącego (USD)
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka fin.
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  15:00 Hiszpania  Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Pablo Hernández de Cos)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  18:00 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
 •  20:00 USA  Beżowa Księga
 •  22:00 USA  Napływ kapitałów do USA
 •  23:30 USA  Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
 •  23:30 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)

Czwartek, 18 kwietnia 2024

 •  00:30 USA  Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
 •  03:30 Australia  Sytuacja na rynku pracy
 •  03:30 Australia  Biuletyn kwartalny RBA
 •  08:00 Szwajcaria  Bilans handlu zagranicznego (CHF)
 •  10:00 Polska Koniunktura konsumencka
 •  10:00 Strefa Euro  Bilans płatniczy
 •  14:00 Niemcy  Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
 •  14:30 USA  Indeks Fed z Filadelfii
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  15:15 USA  Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
 •  15:15 USA  Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
 •  16:00 USA  Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
 •  16:00 USA  Sprzedaż domów na rynku wtórnym
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
 •  23:45 USA  Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Piątek, 19 kwietnia 2024

 •  01:30 Japonia  Inflacja konsumencka
 •  08:00 Niemcy  Inflacja producencka
 •  08:00 Wlk. Brytania  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
 •  21:00 Niemcy  Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) 
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.