Kalendarium 15 - 21 VI

14-06-2024 17:30
W tym tygodniu można było zwrócić uwagę na najwyższy w historii poziom osiągnięty na początku poniedziałkowej sesji przez węgierskiego BUX-a, zachowanie kursu USD/JPY w 6 tygodni po jego 38-letnim maksimum, najniższe od lat 2021-22 roczne dynamiki CPI i bazowego CPI Norwegii, 11-miesięczną formację "trójkąta symetrycznego" na wykresie EUR/USD, najwyższą od września 2021 stopę bezrobocia w Wielkiej Brytanii,...
Kalendarium 15 - 21 VI

..., najdroższe od stycznia br. kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie, najwyższą od 15 miesięcy roczną dynamikę PPI w Chinach, nieco niższą niż rok wcześniej produkcję przemysłową w Wielkiej Brytanii oraz największy od 22 miesięcy deficyt w handlu zagranicznym w tym kraju, walkę ceny złota z górnym ograniczeniem kanału 8-letniego trendu wzrostowego, brak decyzji FED o zmianie wysokości podstawowych stóp procenowych w USA, 13-miesiąc z rzędu ujemnej dynamiki cen produkcji przemysłowej i importu w Szwajcarii, nadal ujemną roczna dynamikę produkcji przemysłowej na Węgrzech, najniższą od ponad 5 lat roczną dynamikę CPI w Czechach, nadal ujemną roczną dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro, podobieństwo obecnej sytuacji technicznej ceny kontraktów na cukier notowanych na ICE do tej z 1990 roku, przebywanie kursu USD/JPY tuż powyżej jego pokoleniowego maksimum, nadal ujemną roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii, historyczne maksima Nasdaq 100 i Nasdaq Composite, najniższy od 4 lat poziom NC Index i drugi miesiąc wzrostu rocznej dynamiki CPI w Polsce z jej 5-letniego minimum. 

Najważniejsze publikacje danych makro oraz wydarzenia rynkowe w nadchodzącym tygodniu:

Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Turcja - Święto Ofiar - dzień wolny
00:00, Nowa Zelandia, Indeks zaufania konsumentów, II kw.        
01:50, Japonia, Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m), kwiecień
03:30, Chiny, Ceny nieruchomości (r/r),     maj            
04:00, Chiny, Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r), maj
04:00, Chiny, Produkcja przemysłowa (r/r), maj    
04:00, Chiny, Sprzedaż detaliczna (r/r), maj
08:00, Norwegia, Bilans handlu zagranicznego (NOK), maj
09:00, Czechy, Inflacja producencka, maj            
Inflacja PPI (m/m), maj        
Inflacja PPI (r/r), maj
09:00, Szwajcaria, Prognozy gospodarcze SECO, II kw.            
10:00, Włochy, Inflacja konsumencka fin., maj            
Inflacja CPI fin. (m/m), maj        
Inflacja CPI fin. (r/r), maj
10:00, Strefa Euro, Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Philip R. Lane)    
13:30, Strefa Euro, Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)    
14:00, Polska, Wskaźniki inflacji bazowej, maj            
Inflacja bez cen administrowanych (r/r), maj            
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r), maj
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r), maj
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r), maj
14:15, Kanada, Rozpoczęte budowy domów, maj
14:30, USA, Indeks NY Empire State, czerwiec
19:00, USA, Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)                

Wtorek, 18 czerwca 2024

Turcja - Święto Ofiar - dzień wolny
00:01, Chile, Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec            
03:00, USA, Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)        
06:30, Australia    , Decyzja RBA ws. stóp procentowych, czerwiec
06:30, Australia    , Wystąpienie publiczne szefowej RBA (Michele Bullock)        
09:00, Słowacja, Inflacja HICP (r/r), maj
11:00, Strefa Euro, Inflacja konsumencka fin., maj            
Inflacja HICP fin. (m/m), maj
Inflacja bazowa HICP fin. (m/m), maj
Inflacja HICP fin. (r/r), maj    
Inflacja bazowa HICP fin. (r/r), maj    
11:00, Niemcy, Indeks instytutu ZEW, czerwiec    
14:00, Węgry, Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec        
14:30, USA, Wyniki sprzedaży detalicznej, maj            
Sprzedaż detaliczna (m/m), maj
Sprzedaż bez samochodów (m/m), maj
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m), maj
15:15, USA, Produkcja przemysłowa (m/m), maj
15:15, USA, Wykorzystanie mocy produkcyjnych    , maj
15:30, Strefa Euro, Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)    
16:00, USA, Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), kwiecień
16:00, USA, Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)                
16:30, Australia, Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, kwiecień
19:00, USA, Wystąpienie szefowej Fed z Dallas (Lorie Logan)                
19:00, USA, Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Adriana Kugler)    
20:00, USA, Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)                
22:00, USA, Napływ kapitałów do USA, kwiecień            
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD), kwiecień
Napływ kapitałów długoterminowych (USD), kwiecień
22:40, USA, Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API, tydzień            
Zmiana zapasów ropy wg API, tydzień        

Środa, 19 czerwca 2024

USA,  Turcja - Dzień Wyzwolenia - dzień wolny
00:45, Nowa Zelandia, Saldo rachunku bieżącego (NZD), I kw.
01:50, Japonia, Handel zagraniczny, maj            
Bilans handlu zagranicznego (JPY), maj    
Eksport (r/r), maj
Import (r/r), maj
01:50, Japonia, Protokół z posiedzenia BoJ
08:00, Wlk. Brytania, Inflacja konsumencka, maj            
Inflacja CPI (m/m), maj            
Inflacja bazowa CPI (m/m), maj
Inflacja RPI (m/m), maj
Inflacja CPI (r/r), maj
Inflacja bazowa CPI (r/r), maj
Inflacja RPI (r/r), maj
08:00, Wlk. Brytania, Inflacja producencka, maj            
Inflacja PPI (m/m), maj        
Inflacja bazowa PPI (m/m), maj    
Inflacja PPI (r/r)    , maj            
Inflacja bazowa PPI (r/r), maj            
08:00, Szwecja, Stopa bezrobocia, maj            
10:00, Polska, Koniunktura konsumencka, czerwiec            
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, czerwiec            
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, czerwiec            
10:00, Strefa Euro, Bilans płatniczy, kwiecień            
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR). kwiecień    
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), kwiecień        
16:00, USA, Indeks rynku nieruchomości - NAHB    , czerwiec        

Czwartek, 20 czerwca 2024

00:45, Nowa Zelandia, Produkt Krajowy Brutto, I kw.            
PKB s.a. (k/k), I kw.        
PKB s.a. (r/r), I kw.        
03:15, Chiny, Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec            
Stopa pożyczkowa - pięcioletnia    , czerwiec    
Stopa pożyczkowa - jednoroczna, czerwiec            
08:00, Niemcy, Inflacja producencka, maj            
Inflacja PPI (m/m), maj
Inflacja PPI (r/r)    , maj        
08:00, Szwajcaria, Bilans handlu zagranicznego (CHF), maj            
09:30, Szwajcaria, Decyzja ws. stóp procentowych, II kw.            
10:00, Polska, Ceny produkcji, maj            
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m), maj            
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r), maj        
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r), maj    
10:00, Polska, Produkcja przemysłowa, maj            
Produkcja przemysłowa (m/m), maj        
Produkcja przemysłowa (r/r), maj        
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), maj        
10:00, Polska, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, maj            
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN), maj            
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, maj            
Wynagrodzenie (r/r), maj        
Zatrudnienie (r/r), maj    
10:00, Norwegia, Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec        
10:00, Szwajcaria, Konferencja prasowa po posiedzeniu SNB                
13:00, Wlk. Brytania, Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec            
Stopa procentowa, czerwiec        
Głosowanie ws. stóp procentowych, czerwiec        
13:00, Wlk. Brytania, Protokół z posiedzenia BoE, czerwiec            
14:30, USA, Pozwolenia na budowę domów, maj            
14:30, USA, Rozpoczęte budowy domów, maj        
14:30, USA, Saldo rachunku bieżącego (USD), I kw.        
14:30, USA, Indeks Fed z Filadelfii, czerwiec    
14:30, USA, Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień        
14:30, Kanada, Indeks cen nowych domów (m/m), maj        
17:00, USA, Tygodniowa zmiana zapasów paliw,     tydzień            
Zmiana zapasów ropy, tydzień        
Zmiana zapasów benzyny, tydzień            
Zmiana zapasów destylatów, tydzień    
22:00, USA, Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)        

Piątek , 21 czerwca 2024

Szwecja - Noc Świętojańska - dzień wolny
?, Strefa Euro, Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)        
?, Słowacja, Stopa bezrobocia, maj        
01:00, Australia, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec    
01:00, Australia, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec            
01:30, Japonia, Inflacja konsumencka, maj            
Inflacja CPI (r/r), maj            
Inflacja bazowa CPI (r/r), maj    
02:30, Japonia, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec
08:00, Wlk. Brytania, Wyniki sprzedaży detalicznej, maj            
Sprzedaż detaliczna (m/m), maj        
Sprzedaż detaliczna (r/r), maj        
08:30, Węgry, Wynagrodzenia (r/r), kwiecień            
08:45, Francja, Indeks zaufania biznesu, czerwiec
09:00, Polska, Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, czerwiec    
09:15, Francja, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec        
09:15, Francja, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec        
09:30, Niemcy, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec        
09:30, Niemcy, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec
10:00, Polska, Koniunktura gospodarcza    , czerwiec            
10:00, Strefa Euro, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec        
10:00, Strefa Euro, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec        
10:30, Wlk. Brytania, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec        
10:30, Wlk. Brytania, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec            
14:30, Kanada, Inflacja producencka, maj            
Inflacja IPPI (m/m), maj        
Inflacja IPPI (r/r), maj            
14:30, Kanada, Wyniki sprzedaży detalicznej, kwiecień            
Sprzedaż detaliczna (m/m), kwiecień        
Sprzedaż bez samochodów (m/m), kwiecień        
15:45, USA, Indeks PMI dla przemysłu wst., czerwiec        
15:45, USA, Indeks PMI dla usług wst., czerwiec        
16:00, USA, Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, maj        
16:00, USA, Sprzedaż domów na rynku wtórnym, maj    
16:30, USA, Tygodniowa zmiana zapasów gazu, tydzień    
19:00, USA, Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy, tydzień        
 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.