Kalendarium 12 II - 16 II

09-02-2024 17:21
W mijającym tygodniu kurs EUR/USD próbuje zanotować 4-ty z rzędu bardzo niewielki tygodniowy wzrost. Po silnym spadku w poprzednim tygodniu kurs EUR/PLN próbował się odbijać w górę - z niezby wielkim sukcesem - w tym tygodniu. W piątek wieczorem S&P 500 rysował 5-tą z rzędu białą "świeczkę" (warto zwrócić uwagę, że na 15-cie ostatnich tylko jedna była czarna). Indeks ten w mijającym tygodniu osiągnął swój najwyższy w historii poziom. Już drugi tydzień z rzędu DAX zanotował minimalną zmianę utrzymując się w okolicach swego osiągniętego ostatnio rekordowego poziomu. Cena ropy naftowej (WTI) próbowała odrabiać dużą stratę z poprzedniego tygodnia, a złoto lekko w piątek wieczorem traciło w stronku do zamknięcia poprzedniego tygodnia. W przyszłym tygodniu uważnie śledzona będzie informacja na temat zachowania CPI w USA, która zostanie podane we wtorek.
Kalendarium 12 - 16 II

W mijającym tygodniu można było zwrócić uwagę na informację o styczniowym wzroście wartości wskaźnika ISM Non-Manufacturing do najwyższego poziomu od września ub.r. Nastąpił ponowny spadek rocznej dynamiki PPI w strefie euro poniżej poziomu -10 proc. Otrzymaliśmy dane o najwyższej od 6 miesięcy nadwyżce w handlu zagranicznym Niemiec. Na Węgrzech bardzo silnie spadła wielkości salda handlu zagranicznego Węgier. Nadal niżej od zera była wartość wskaźnika Sentix dla strefy euro. 15-ty z rzędy miesiącu ujemna była dynamika rocznej sprzedaży detalicznej w strefie euro. Trwa ciągle deflacja na poziomie PPI i CPI w Chinach. Stopa bezrobocia w Czechach była w styczniu br. najwyższej od 3 lat.

Poniedziałek, 12.02.2024

 •  08:00    Turcja      Stopa bezrobocia    
 •  13:00    Indie      Inflacja CPI (r/r)    
 •  13:00    Indie      Produkcja przemysłowa (r/r)    
 •  15:20    USA      Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)            
 • 19:00    Wlk. Brytania      Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)                
 •  20:00    USA      Budżet federalny (USD)    

Wtorek, 13.02.2024

 •  ?nbsp;   Rumunia      Decyzja NBR ws. stóp procentowych    
 •  00:30    Australia      Indeks zaufania konsumentów            
 •  01:30    Australia      Indeks zaufania biznesu    
 •  07:30    Francja      Stopa bezrobocia s.a.    IV kw.        
 •  08:00    Wlk. Brytania      Wynagrodzenia                
 • Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r)    
 • Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r)    
 •  08:00    Wlk. Brytania      Stopa bezrobocia        
 •  08:00    Wlk. Brytania      Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych    
 •  08:00    Turcja      Saldo rachunku bieżącego (USD)    
 •  08:30    Szwajcaria      Inflacja konsumencka        
 • Inflacja CPI (m/m)    
 • Inflacja CPI (r/r)    styczeń        
 • 08:30    Węgry      Produkcja przemysłowa fin.    
 • Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m)    grudzień        
 • Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r)    grudzień        
 • Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r)    grudzień        
 • 09:00    Polska      Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC    
 • 10:00    Czechy      Saldo rachunku bieżącego (CZK)    
 • 11:00    Niemcy      Indeks instytutu ZEW    
 • 14:00    Polska      Bilans płatniczy        
 • Saldo rachunku bieżącego (EUR)            
 • Saldo obrotów towarowych (EUR)    
 • 14:30    USA      Inflacja konsumencka            
 • Inflacja CPI (m/m)    
 • Inflacja bazowa CPI (m/m)    
 • Inflacja CPI (r/r)
 • Inflacja bazowa CPI (r/r)    
 •  22:40    USA      Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API    

    
Środa, 14.02.2024

 

 •  07:30    Indie      Inflacja WPI (r/r)    styczeń        
 •  08:00    Norwegia      Produkt Krajowy Brutto    IV kw.            
 • PKB bez ropy i gazu (k/k)    IV kw.        
 •  08:00    Norwegia      Miesięczny PKB    grudzień            
 • PKB (m/m)    grudzień    
 • PKB bez ropy i gazu (m/m)    grudzień    
 •  08:00    Wlk. Brytania      Inflacja producencka    styczeń            
 • Inflacja PPI (m/m)    styczeń        
 • Inflacja bazowa PPI (m/m)    styczeń            
 • Inflacja PPI (r/r)    styczeń            
 • Inflacja bazowa PPI (r/r)    styczeń            
 •  08:00    Wlk. Brytania      Inflacja konsumencka    styczeń            
 • Inflacja CPI (m/m)    styczeń            
 • Inflacja bazowa CPI (m/m)    styczeń            
 • Inflacja RPI (m/m)    styczeń            
 • Inflacja CPI (r/r)    styczeń    
 • Inflacja bazowa CPI (r/r)    styczeń    
 • Inflacja RPI (r/r)    styczeń    
 •  08:00    Rumunia      Inflacja CPI (r/r)    styczeń    
 •  08:00    Rumunia      PKB n.s.a. wst. (r/r)    IV kw.    
 •  08:00    Rumunia      Produkcja przemysłowa s.a. (m/m)    grudzień            
 • 08:30    Węgry      Produkt Krajowy Brutto wst.    IV kw.            
 • PKB s.a. wst. (k/k)    IV kw.            
 • PKB n.s.a. wst. (r/r)    IV kw.        
 • PKB s.a. wst. (r/r)    IV kw.        
 •  09:00    Słowacja      PKB wst. (r/r)    IV kw.        
 •  10:00    Polska      Produkt Krajowy Brutto wst.    IV kw.            
 • PKB s.a. wst. (k/k)    IV kw.            
 • PKB n.s.a. wst. (r/r)    IV kw.        
 • PKB s.a. wst. (r/r)    IV kw.            
 •  11:00    Strefa Euro      Produkt Krajowy Brutto rew.    IV kw.            
 • PKB s.a. rew. (k/k)    IV kw.        
 • PKB s.a. rew. (r/r)    IV kw.    
 •  11:00    Strefa Euro      Produkcja przemysłowa    grudzień            
 • Produkcja przemysłowa s.a. (m/m)    grudzień        
 • Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r)    grudzień        
 •  13:00    USA      Wnioski o kredyt hipoteczny    tydzień            
 •  14:00    Węgry      Protokół z posiedzenia NBH    styczeń            
 •  16:30    USA      Tygodniowa zmiana zapasów paliw    tydzień            
 • Zmiana zapasów ropy    tydzień        
 • Zmiana zapasów benzyny    tydzień            
 • Zmiana zapasów destylatów    tydzień    
 •  22:00    USA      Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)                

Czwartek, 15.02.2024

 • 00:50    Japonia      Produkt Krajowy Brutto wst.    IV kw.            
 • PKB (annualizowany) wst.    IV kw.        
 • PKB s.a. wst. (k/k)    IV kw.
 • PKB n.s.a. wst. (r/r)    IV kw.    
 •  01:30    Australia      Sytuacja na rynku pracy    styczeń            
 • Stopa bezrobocia    styczeń        
 • Zmiana zatrudnienia    styczeń        
 •  05:30    Japonia      Produkcja przemysłowa fin.    grudzień            
 • Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m)    grudzień    
 • Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r)    grudzień        
 •  08:00    Wlk. Brytania      Miesięczny PKB    grudzień                
 •  08:00    Wlk. Brytania      Produkt Krajowy Brutto wst.    IV kw.                
 •  08:00    Wlk. Brytania      Wyniki produkcji przemysłowej    grudzień            
 • Przetwórstwo przemysłowe (m/m)    grudzień    
 • Produkcja przemysłowa (r/r)    grudzień            
 • Przetwórstwo przemysłowe (r/r)    grudzień            
 •  08:00    Wlk. Brytania      Bilans handlu zagranicznego (GPB)    grudzień        
 •  08:00    Norwegia      Bilans handlu zagranicznego (NOK)    styczeń            
 •  08:30    Szwajcaria      Inflacja producencka    styczeń            
 • Ceny producentów (m/m)    styczeń        
 • Ceny producentów i importu (m/m)    styczeń        
 • Ceny producentów (r/r)    styczeń            
 • Ceny producentów i importu (r/r)    styczeń        
 •  09:00    Czechy      Inflacja konsumencka    styczeń            
 • Inflacja CPI (m/m)    styczeń        
 • Inflacja CPI (r/r)    styczeń        
 • 09:00    Hiszpania      Inflacja konsumencka fin.    styczeń            
 • Inflacja CPI fin. (m/m)    styczeń        
 • Inflacja HICP fin. (m/m)    styczeń    
 • Inflacja CPI fin. (r/r)    styczeń    
 • Inflacja HICP fin. (r/r)    styczeń        
 •  09:00    Słowacja      Inflacja konsumencka    styczeń            
 • Inflacja CPI (m/m)    styczeń        
 • Inflacja CPI (r/r)    styczeń        
 •  10:00    Polska      Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin.    styczeń            
 • Inflacja CPI fin. (m/m)    styczeń            
 • Inflacja CPI fin. (r/r)    styczeń        
 •  10:00    Włochy      Bilans handlu zagranicznego (EUR)    grudzień            
 •  11:00    Strefa Euro     Handel zagraniczny    grudzień            
 • Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR)    grudzień            
 • Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR)    grudzień    
 •  14:15    Kanada      Rozpoczęte budowy domów    styczeń            
 •  14:30    USA      Ceny importu i eksportu    styczeń            
 • Ceny eksportu (m/m)    styczeń        
 • Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m)    styczeń        
 • Ceny importu (m/m)    styczeń            
 • Ceny importu bez ropy (m/m)    styczeń            
 •  14:30    USA      Wyniki sprzedaży detalicznej    styczeń            
 • Sprzedaż detaliczna (m/m)    styczeń        
 • Sprzedaż bez samochodów (m/m)    styczeń            
 • Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m)    styczeń            
 •  14:30    Kanada      Produkcja sprzedana (m/m)    grudzień        
 •  14:30    USA      Indeks NY Empire State    luty        
 •  14:30    USA      Indeks Fed z Filadelfii    luty        
 •  14:30    USA      Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych    tydzień            
 •  15:15    USA      Produkcja przemysłowa (m/m)    styczeń        
 •  15:15    USA      Wykorzystanie mocy produkcyjnych    styczeń        
 •  16:00    USA      Indeks rynku nieruchomości - NAHB    luty        
 •  16:00    USA      Zapasy niesprzedanych towarów (m/m)    grudzień         16:30    USA      Tygodniowa zmiana zapasów gazu    tydzień            
 •  16:30    Australia      Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board    grudzień            
 •  19:15    USA      Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller)                
 • 22:00    USA      Napływ kapitałów do USA    grudzień            
 • Miesięczny napływ kapitałów netto (USD)    grudzień            
 • Napływ kapitałów długoterminowych (USD)    grudzień            
 •  22:30    Nowa Zelandia      Indeks PMI dla przemysłu    styczeń    

Piątek, 16.02.2024

 •  01:00    USA      Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)                
 •  08:00    Wlk. Brytania      Wyniki sprzedaży detalicznej    styczeń            
 • Sprzedaż detaliczna (m/m)    styczeń        
 • Sprzedaż detaliczna (r/r)    styczeń        
 •  08:00    Szwecja      Stopa bezrobocia    styczeń        
 •  08:30    Szwajcaria      Produkcja przemysłowa (r/r)    IV kw.    
 •  08:45    Francja      Inflacja konsumencka fin.    styczeń            
 • Inflacja CPI fin. (m/m)    styczeń    
 • Inflacja HICP fin. (m/m)    styczeń    
 • Inflacja CPI fin. (r/r)    styczeń    
 • Inflacja HICP fin. (r/r)    styczeń        
 •  09:00    Czechy      Protokół z posiedzenia CNB    luty            
 •  14:30    USA      Inflacja producencka    styczeń            
 • Inflacja PPI (m/m)    styczeń    
 • Inflacja bazowa PPI (m/m)    styczeń        
 • Inflacja PPI (r/r)    styczeń            
 • Inflacja bazowa PPI (r/r)    styczeń            
 •  14:30    Kanada      Sprzedaż hurtowników (m/m)    grudzień    
 •  14:30    USA      Pozwolenia na budowę domów    styczeń            
 •  14:30    USA      Rozpoczęte budowy domów    styczeń            
 •  15:10    USA      Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)                
 •  16:00    USA     Raport Uniwersytetu Michigan wst.    luty            
 • Indeks Uniwersytetu Michigan wst.    luty            
 • Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst.    luty        
 • Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst.    luty        
 •  18:10    USA      Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)                
 •  19:00    USA      Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy    tydzień            
 •  19:40    Nowa Zelandia      Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)                

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.