Jastrzębie głosy z RPP

16-09-2021 10:52
W czwartek głos zabrał członek RPP Jerzy Kropiwnickim który w wywiadzie przyznał, że jego wsparcie dla podwyżek stóp procentowych będzie uzależnione od tempa odbicia gospodarczego. Jednocześnie Kropiwnicki uważa, że „mała podwyżka jest prawdopodobna, jednak wszystko zależy od tego jak wpłynie ona na wzrost gospodarczy”. Członek RPP wyraził swoje poparcie dla jastrzębich komentarzy panów Gatnara oraz Hardta. Wypowiedź Kropiwnickiego nie jest zaskakująca, gdyż uważany jest on za umiarkowanego członka RPP. Ważniejsze byłyby komentarze dotychczas gołębich przedstawicieli Rady. EUR/PLN znajduje się w czwartek relatywnie wysoko. Kurs sięga 4,57.
Jastrzębie głosy z RPP
Zastrzeżenia prawne