Inflacja w strefie euro najniżej od ponad 2 lat, kurs EUR/USD dotarł do ważnej linii oporu

17-11-2023 11:40
Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów roczna dynamika indeksu inflacji HICP w strefie euro spadła w październiku według ostatecznych danych br. do 2,9 proc. z 4,3 proc. miesiąc wcześniej. To najniższy poziomu rocznej dynamiki tego wskaźnika od lipca 2021 roku. Również zgodnie z oczekiwania indeks HICP inflacji bazowej spadł w strefie euro w październiku br. do poziomu 4,2 proc. z 4,5 proc. we wrześniu br.
Inflacja w strefie euro najniżej od ponad 2 lat, kurs EUR/USD dotarł do ważnej linii oporu
Strefa euro, inflacja HICP i inflacja bazowa HICP , zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

Rosnący od 3 października br. kurs EUR/USD dotarł do linii oporu poprowadzonej przez jego minima ze stycznia, lutego-marca i maja br. 

Kurs EUR/USD, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.