Funt po decyzji Banku Anglii – bądź pozytywny

04-02-2021 14:52
Bank Anglii nie dał żadnego powodu, by być odebranym gołębio. Ujemne stopy procentowe są opcją, ale do wykorzystania nie prędko, ale też BoE nie sądzi, aby była potrzeba ich faktycznego użycia. Prognozy odbicia pozostają pozytywne pomimo ostatniego zaostrzenia lockdownu. Funt pozostaje mocny względem euro i dolara.
Funt po decyzji Banku Anglii – bądź pozytywny

Bank Anglii nie zamierzał straszyć uczestników rynku otwartością do dalszego luzowania polityki pieniężnej. BoE zlecił bankom przygotowanie się na ujemne stopy procentowe „w każdym momencie po upływie sześciu miesięcy”. Innymi słowy bank zasygnalizował, że obniżka poniżej zera nie nastąpi prze najbliższe pół roku. To jastrzębia deklaracja.

BoE dał też do zrozumienia, że „nie zamierza wysyłać sygnału, że ujemne stopy nadchodzą”. To sugeruje generalną niechęć banku dla takiego narzędzia.  Mimo to pozostaje ono do dyspozycji w przypadku wyraźnego pogorszenia warunków ekonomicznych.

Nie dowiedzieliśmy się, gdzie BoE widzi limit dla obniżki stopy procentowej poniżej zera. Temat ten został pominięty, a zatem obowiązuje dotychczasowy forward guidance – efektywna dolna granica dla stopy procentowej jest „blisko, ale powyżej zera”.

Pomimo obniżenia perspektyw na cały rok, bank centralny wydał pozostał optymistyczny w oczekiwaniach mocnego odbicia. „Prognozuje się, że w 2021 r. PKB gwałtownie wzrośnie do poziomu sprzed Covid, ponieważ zakłada się, że program szczepień doprowadzi do złagodzenia ograniczeń związanych z Covid i problemów zdrowotnych ludzi” – napisano w uzasadnieniu do prognoz. „Przewidywana aktywność jest również wspierana przez już ogłoszone istotne działania w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej”.

Podsumowując, BoE nie dał żadnych argumentów, by odwrócić ostatni trend umocnienia się funta. Biorąc pod uwagę, że motywem przewodnim pozostaje szybsze tempo wyszczepienia w Wielkiej Brytanii niż w strefie euro, EUR/GBP pozostaje pod presją sprzedających. W dłuższym horyzoncie pozostajemy sceptycznie nastawieni do siły GBP. Pozytywny efekt szybszego tempa dystrybucji szczepionek jest przejściowy i zaniknie, jak tylko Europa rozwiąże problemy dostaw. Restrykcje covidowe i zakłócenia w wymianie handlowej po wdrożeniu warunków brexitu będą osłabiać aktywność gospodarczą i osłabiać skalę odbicia. Będzie to stanowić ryzyko do rewizji w dół prognoz gospodarczych Banku Anglii i potencjalnej zmiany nastawienia na bardziej gołębie.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.