Fed: podwyżki są bliskie końca. USD traci

22-03-2023 19:24
Fed podnosi stopy o ćwierć punktu procentowego i wskazuje, że podwyżki są bliskie końca. Jednoczesnie instytucja wyraża ostrożność wobec ostatniego kryzysu bankowego. W pierwszej reakcji dolar traci na wartości a indeksy z Wall Street zyskują.

Wraz z dziewiątą podwyżką od marca 2022 roku, ustalający stopy procentowe Federalny Komitet Otwartego Rynku zaznaczył, że przyszłe podwyżki nie są pewne i będą w dużej mierze zależały od napływających danych.

"Komitet będzie ściśle monitorował napływające informacje i oceniał ich implikacje dla polityki pieniężnej" - napisano w oświadczeniu po posiedzeniu FOMC. "Komitet przewiduje, że dodatkowe wzmocnienie polityki pieniężnej może być konieczne w celu osiągnięcia takiego nastawienia polityki pieniężnej, które będzie wystarczająco restrykcyjne, aby przywrócić inflację do poziomu 2 proc. w horyzoncie prognozy”.

Takie sformułowanie jest odejściem od poprzednich oświadczeń, które wskazywały, że "ciągłe podwyżki" byłyby odpowiednie do obniżenia inflacji.

Jeśli chodzi o wykres kropkowy, przedstawiający medianę oczekiwań członków FOMC dotyczących ścieżki stóp procentowych w przyszłości, to nie widać tu znaczącej zmiany, choć jest ona zauważalna. Widać większe rozproszenie głosów.. Decydenci zakładają, że koniec cyklu będzie miał miejsce na poziomie 5,1 proc. – to ta sama wartość, jaką prognozowano w grudniu. Jednocześnie Mediana szacunków wskazuje jednak na obniżkę stóp o 0,8 punktu procentowego w 2024 roku i 1,2 punktu procentowego w 2025 roku.

W oświadczeniu wyeliminowano wszelkie odniesienia do wpływu inwazji Rosji na Ukrainę.

Pomimo ostrzeżeń o potencjalnych implikacjach wynikających z kryzysu bankowego, komitet jednogłośnie zatwierdził podwyżkę stóp.

"Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny" - powiedział komitet. "Ostatnie wydarzenia prawdopodobnie spowodują zaostrzenie warunków kredytowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz wpłyną na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację. Zakres tych skutków jest niepewny. Komitet pozostaje bardzo uważny na ryzyko inflacyjne." – napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Opublikowane w środę szacunki dotyczące tego, jak członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku postrzegają stopy proc., inflację, bezrobocie i produkt krajowy brutto, podkreśliły niepewność co do ścieżki polityki.

Urzędnicy lekko zmienili  również swoje projekcje gospodarcze. Nieznacznie podnieśli oczekiwania co do inflacji, która w tym roku ma wynieść 3,3% wobec 3,1% w grudniu. Bezrobocie zostało obniżone do 4,5%, a prognoza PKB spadła do 0,4%. Szacunki na kolejne dwa lata nie uległy większym zmianom, z wyjątkiem obniżenia prognozy PKB w 2024 r. do 1,2% z 1,6% w grudniu.

Reakcja rynku: EUR/USD rośnie do poziomu 1,0850, złoto zyskuje i uncja wyceniana jest na poziomie 1965 USD. Rentowność 2-letnich obligacji USA spadły na moment ponownie poniżej poziomu 4 proc. Na Wall Street Sp500 jes nad kreską 0,61 proc. Nasdaq rośnie o 0,7 proc.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.