Fed: dziś cała afera o „kropki”

16-06-2021 20:31
Do 13 z 7 urosła liczba członków FOMC, którzy przewidują, że do końca 2023 r. Fed dokona jednej lub kilku podwyżek stóp procentowych. Mediana prognoz wypada na dwóch podwyżkach, co jest zgodne z wyceną rynku stopy procentowej przed decyzją (57 pb), ale konsensus wśród analityków i traderów wypadał na jednej podwyżce.
Fed: dziś cała afera o „kropki”

Zmiana w tzw. „dot chart” jest wyraźnie jastrzębia. Jest reakcją na przyspieszenie inflacji i ryzyko utrzymania się jej wysoko w średnim terminie. Ale bez wyraźnych zmian w języku komunikatu (żadnej wzmianki o rozpoczęciu dyskusji o redukcji QE) można założyć, że „kropki” wybrano jako miękki środek wpłynięcia na oczekiwania rynkowe i przygotowanie inwestorów do zmian w programie skupu aktywów (wygaszenie QE musi poprzedzać podwyżki stóp procentowych). Przez zmianę w czerwcowej projekcji staje się bardziej prawdopodobne, że decyzja o wygaszaniu QE pojawi się przed kolejną projekcją, czyli albo we wrześniowym komunikacie FOMC, albo nawet wcześniej, np. podczas sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole pod koniec sierpnia.

Pomimo tego, Fed w dalszym ciągu pozostaje zależny od napływających danych, szczególnie musi mieć solidne oparcie w danych z rynku pracy.

Na startującej właśnie konferencji prasowej prezes Fed J. Powell prawdopodobnie podkreśli, jak dużym ryzykiem obarczone są prognozy i nic nie jest jeszcze przesądzone w kwestii terminu startu procesu wygaszania skupu aktywów.

Ostrożny Powell może przyhamować rajd dolara.

Prognozy członków FOMC dla poziomu stopy procentowej na koniec okresu z czerwca (niebieskie) i marca (szare). Linie wskazują medianę.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.