Europa podzielona pod względem PKB

02-02-2021 10:17
Według wstępnych szacunków, PKB Włoch spadł w 4Q2020 roku o 6,6 proc. r/r. Włoska gospodarka skurczyła się dokładnie o tyle, ile oczekiwał rynek oraz o 1,6 pkt. proc. bardziej niż w poprzednim kwartale. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Czechach.
Europa podzielona pod względem PKB

Jak powszechnie wiadomo, Włochy to kraj, który został najmocniej doświadczony gospodarczymi konsekwencjami pandemii COVID19. Gospodarka, która w dużej mierze opiera się na turystyce nie wytrzymała pod naporem restrykcji gospodarczych i notuje jedne z najgorszych wyników. Druga fala przyniosła kolejne restrykcje i spowodowała, że PKB w tym kraju skurczyło się o 2 proc. kw/kw. Według szacunków, w całym roku 2020, włoskie PKB obniżyło się o 8,8 proc.

Wcześniej opublikowany został również odczyt dynamiki PKB dla Czech, gdzie sytuacja jest zgoła odmienna. Co prawda w ujęciu rocznym dynamika obniżyła się o 5 proc., jednak w czwartym kwartale, Czesi notowali ożywienie, a PKB tego kraju rosło o 0,3 proc. kw/kw. Generalnie południowy sąsiad Polski notuje wyniki gospodarcze lepsze, od oczekiwań rynku. W świetle dobrych danych gospodarczych, ostatnie słowa o podwyżce stóp procentowych w Czechach nabierają nowego wymiaru.

O 11:00 opublikowane zostaną wstępne szacunki dynamiki PKB dla strefy euro.

Porównanie dwóch danych pokazuje, jak bardzo zróżnicowane skutki gospodarcze wywołała pandemia COVID19. Kurs EUR/USD nie reaguje na doniesienia z Włoch i sukcesywnie podbija notowania. Przed południem, para oscyluje wokół poziomu 1,2082.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.