Europa: ostateczny PMI poniżej oczekiwań

03-09-2021 10:13
W piątek opublikowano szereg rewizji wskaźników koniunktury PMI dla sektora usługowego. W danych z Europy rysuje się obraz skromnego spowolnienia w branży, jednak wciąż przy relatywnie wysokich poziomach. Wartość wskaźnika dla całej strefy euro wyniosła 59 pkt. (wstępnie 59,7 pkt.), natomiast w poszczególnych ważnych gospodarkach było to: 56,3 pkt. vs wstępnie 56,4 pkt. dla Francji oraz 60,80 pkt. vs 61,5 pkt. szacunkowo w Niemczech. Również we Włoszech, kraju najsilniej dotkniętym epidemią w Europie, szacunki PMI wskazują na spowolnienie ekspansji sektora usługowego.
Europa: ostateczny PMI poniżej oczekiwań

Wariant Delta stanowi ryzyko dla popytu w sektorze usług w najbliższym czasie. Patrząc jednak dalej w przyszłość, przedsiębiorcy pozostają optymistami co do tego, że w przyszłym roku o tej porze warunki ulegną poprawie, przy czym wielu z nich wciąż ma nadzieję na zakończenie pandemii i związane z tym ożywienie aktywności turystycznej. Gwałtowny wzrost aktywności i silne przekonanie przedsiębiorców o długoterminowych perspektywach nadal przyczyniają się do szybkiego tempa tworzenia nowych miejsc pracy, choć tempo wzrostu zatrudnienia w sierpniu spadło z lipcowego rekordowego poziomu badania.

Sytuacja branży pokazuje, że choć branża znajduje się w sferze ekspansji (rezultaty powyżej 50 pkt. w badaniu PMI), to przestrzeń do wyraźnych, pozytywnych zaskoczeń powoli się wyczerpuje. Rynek właściwie zignorował rewizje wskaźników koniunktury, gdyż dominującym tematem w piątek jest NFP, dla którego reszta publikacji stanowi jedynie tło. 

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.