Europa lepiej znosi drugą falę pandemii

16-12-2020 09:43
Nastroje w Europie pomimo ograniczeń są lepsze od oczekiwań. Dane zbierane pomiędzy 4 a 15 grudnia wskazują na znacząco lepsze nastroje wśród praktyków biznesu niż można byłoby zakładać. EUR/USD znalazł się na 2 – letnich maksimach.
wskaźnik composite PMI dla Niemiec, źródło: IHS Markit
wskaźnik composite PMI dla Niemiec, źródło: IHS Markit

Wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu znacząco przebił oczekiwania rynku i znalazł się na 34 – miesięcznych szczytach. Wartość wskaźnika na poziomie 58,6 pkt. musi robić wrażenie. Podobnie lepiej od oczekiwań kształtuje się wskaźnik dla sektora usług, który wyniósł 47,7 pkt. vs oczekiwane 44 pkt.

Wcześniej opublikowane zostały wskaźniki PMI dla francuskiej gospodarki. Wynika z nich, że jedna z największych europejskich gospodarek znacznie łagodniej przechodzi drugą falę pandemii, a oczekiwania menedżerów odnośnie przyszłości są dość optymistyczne.

Wstępny odczyt wskaźnika dla sektora usług wyniósł 49,2 pkt. i choć jest to wartość niższa od neutralnej granicy 50 pkt. to znalazła się na 4 – miesięcznych szczytach. Znacznie lepiej radzi sobie przemysł. Wskaźnik PMI dla tego sektora wyniósł 51,1 pkt. i był najwyższy od 2 miesięcy.

Z obrazu namalowanego przez wskaźniki koniunktury wynika, co nie powinno być dużym zaskoczeniem, że przemysł znacznie lepiej radzi sobie z pandemią. Ma to oczywiście związek z tym, że nie dotknęły go bezpośrednio żadne większe ograniczenia, czego nie można powiedzieć o usługach. Jednocześnie pozytywną informacją są niższe niż w marcu spadki wartości wskaźników, co wskazuje na częściowe dostosowanie się branż do trudnej sytuacji.

Jednoznacznie pozytywnie zareagował kurs EUR/USD, który wspiął się na poziomy niewidziane od ponad dwóch lat. Chwilę po publikacji kurs uległ aprecjacji o prawie 0,5 proc. i znalazł się na poziomie 1,22. Silnego paliwa do wzrostów dostał również rynek akcji. DAX wspina się poziomy sprzed wybuchu pandemii dodając w ciągu kilku minut blisko 100 pkt.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.