EMFX: wyczekiwanie na EBC

22-07-2021 12:31
W oczekiwaniu na decyzję EBC ws. poziomu stóp procentowych notowania walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej minimalnie się umacniają. Poprawa nastrojów na rynkach finansowych sprzyja walutom EM, choć posiedzenie EBC budzi niepewność.
EMFX: wyczekiwanie na EBC

Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mając na uwadze niepokojące doniesienia z frontu epidemicznego należy przypuszczać brak zmian w programie skupu aktywów. Z pewnością posiedzenie przyniesie więcej informacji odnośnie tego, w jaki sposób zmiana celu inflacyjnego realnie wpłynie na kształt polityki pieniężnej. Pomimo, iż bazowy scenariusz zakłada brak zmian, to istnieje ryzyko odczytania ruchów jako gołębie (w drugą stronę jest to mniej prawdopodobne) i ściągnięcia kursu eurodolara nieco niżej. 

Okolice znacznie poniżej 1,18 są niekorzystne dla walut EM, jednak w okolicy południa waluty z regionu CEE notują umocnienie. Zmiany są jednak kosmetyczne. EUR/CZK pozostaje w okolicy 25,60, a notowania EUR/HUF są przyklejone do poziomów 358,7 pkt. Wzrost ceny ropy naftowej na rynkach finansowych sprzyja rublowi. Notowania rosyjskiej waluty zyskują względem dolara, a kurs USD/RUB cofa się do 73,7. 

Nieco śmielsze umocnienie zanotował złoty. Kurs EUR/PLN cofnął się do 4,5730, a notowania USD/PLN oscylują wokół 3,8770. Silny funt ogranicza przestrzeń do spadku kursu GBP/PLN, który utrzymuje się przy 5,33. Na rynku złotego widoczne jest odreagowanie po wcześniejszym, silnym osłabieniu. Brak zmian w komunikatach ze strony NBP czy w czynnikach makro każe skłaniać się ku napływowi kapitału spekulacyjnego, który wykorzystał wysokie poziomy i dobre nastroje na rynkach finansowych do kupna złotego, czym sprowadził kurs nieco niżej. Krótkoterminowym czynnikiem ryzyka dla złotego pozostaje czwartkowe posiedzenie EBC. Gołębie tony z banku mogą ciążyć notowaniom walut EM. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.