EMFX: RPP kontynuuje podwyżki

09-02-2022 11:53
We wtorek Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Po czasie złoty reaguje umocnieniem, ale lepsze nastroje widoczne są w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzyja stabilizacja na rynkach bazowych.
EMFX: RPP kontynuuje podwyżki

Środa przynosi względne osłabienie dolara, który oddał pole rywalom z koszyka G10. Relatywna poprawa nastrojów na rynkach bazowych sprawia, że werwę do umocnienia odzyskują bardziej ryzykowne waluty, w tym te z regionu CEE.

Przy kursie EUR/USD na poziomie 1,1435 najlepiej w regionie radzi sobie złoty. Tuż za nim plasuje się rosyjski rubel (USD/RUB na poziomie 74,70). Notowania EUR/HUF spadają do 352 pkt., a EUR/CZK utrzymuje się przy poziomach odniesienia – 24,26. 

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50pb. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 2,75 proc. Rada w komunikacie motywuje swoją decyzję dążeniem do obniżenia oczekiwań inflacyjnych oraz dbałością o sprowadzenie inflacji do celu NBP w średnim terminie. „Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie” – napisano w komunikacie. RPP podtrzymuje, że „aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej”, choć jednocześnie w komunikacie pozostawiono fragment: „NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym”. Jedynym zaskoczeniem w komunikacie jest decyzja o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowe z 2 proc. do 3,5 proc., co oznacza chęć redukcji nadpłynności z sektora finansowego.

Złoty początkowo słabł, ale komunikat o podwyżce poziomu rezerwy obowiązkowej pomogła odrobić straty. EUR/PLN w środę około południa utrzymuje się na poziomie 4,5115. W środę o 15:00 odbędzie się konferencja prezesa Glapińskiego, w trakcie której powinno paść kilka ważnych z punktu widzenia złotego kwestii, na czele z tym kiedy proces zacieśniania może się zakończyć. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.