EBC zaprezentował protokół z ostatniego posiedzenia

06-10-2022 14:11
Europejski Bank Centralny zaprezentował protokół ostatniego posiedzenia EBC. Spotkanie odbyło się we Frankfurcie nad Menem w dniach 7-8 września 2022 roku. Politycy Europejskiego Banku Centralnego obawiają się, że inflacja może utknąć na wyjątkowo wysokim poziomie, więc konieczne jest agresywne zacieśnienie polityki, nawet kosztem słabszego wzrostu. Poniżej prezentuje najistotniejsze kwestie.
EBC zaprezentowało protokół z ostatniego posiedzenia
  • EBC podniósł stopy o 75 punktów bazowych na ostatnim posiedzeniu i zasygnalizował dalsze podwyżki, obawiając się, że szybka inflacja może się zakorzenić, co uczyni ją jeszcze trudniejszą do przełamania.
  • Podczas gdy niektórzy opowiadali się za mniejszą, 50-punktową podwyżką stóp, "bardzo duża" liczba decydentów poparła większą podwyżkę, wynika z relacji.
  • Inflacja była zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie pozostanie powyżej celu Rady Prezesów przez dłuższy czas" – wynika z protokołu EBC.
  • Oczekiwane osłabienie aktywności gospodarczej nie byłoby wystarczające do znacznego obniżenia inflacji i samo w sobie nie sprowadziłoby prognozowanej inflacji z powrotem do celu" - dodano.
  • Podkreślono, że od wrześniowego posiedzenia inflacja przyspieszyła do 10%, poziomu nie widzianego w niektórych krajach strefy euro od ponad 70 lat.
  • Decydenci polityczni zaczęli popierać kolejną podwyżkę stopy depozytowej o 75 punktów bazowych, co jest już w dużej mierze wycenione.
  • Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała również, że bank będzie podnosił stopy przynajmniej do momentu osiągnięcia tzw. poziomu neutralnego, gdzie bank nie stymuluje ani nie hamuje wzrostu.
  • Chociaż nie ma powszechnie akceptowanych szacunków dla nominalnej stopy neutralnej, ekonomiści i decydenci skłaniają się do umieszczenia jej między 1,5 proc. a 2 proc, co sugeruje, że EBC może osiągnąć ten poziom do końca roku.
  • Strefa euro  już może znajdować się w recesji. Inflacja mocno rośnie, gospodarka silnie zwalnia. To wynik gwałtownego wzrostu kosztów energii, który hamuje konsumpcję i zniechęca do inwestycji.
  • To z kolei będzie miało wpływ na inflację w dalszej perspektywie, ale decydenci upierają się, że nawet recesja nie wystarczy do kontroli cen, więc podwyżki stóp muszą być kontynuowane bez względu na wszystko.
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.