EBC za przedłużeniem skupu aktywów o rok

04-12-2020 12:52
Bloomberg podaje za źródłami zbliżonymi do Europejskiego Banku Centralnego, że członkowie Rady Zarządzającej są gotowi poprzeć wniosek o przedłużenie specjalnego programu skupu aktywów PEPP o 12 miesięcy, tj. do połowy 2022 r.
EBC za przedłużeniem skupu aktywów o rok

Poparcie może nawet pojawić się ze strony tych członków, którzy pierwotnie chcieli przedłużenia tylko o 6 miesięcy.

Taka decyzja wykraczałaby poza rynkowe oczekiwania. Konsensus Bloomberga wśród ekonomistów wskazywał na przedłużenie o 6 miesięcy do końca 2021 r. w wysokości 500 mld EUR (razem PEPP wyniósłby 1,85 bln EUR).

Nadal istnieje możliwość sprzeciwu, a niektórzy decydenci obawiają się, że przeciągnięcie programu do 2022 r. wiąże się z przyjęciem nieuzasadnionych założeń dotyczących gospodarki po pandemii. Prezydent Christine Lagarde może mieć problem z osiągnięciem jednomyślności w 25-osobowej radzie, stwierdzili niektórzy urzędnicy.

Wygląda na to, że EBC jeszcze przed posiedzeniem 10 grudnia stara się stopniowo budować przekaz ultra-luźnej polityki na dłużej, najprawdopodobniej na rzecz utrzymania łagodnych warunków finansowych i pobudzenia oczekiwań inflacyjnych.

Z perspektywy EUR zapowiedź większej ekspansji nie ma negatywnego przełożenia na kurs, gdyż jednocześnie oznacza wsparcie dla perspektyw gospodarczych bloku i generalnego apetytu na ryzyko, co wzmacnia odpływ kapitału z USD w stronę strefy euro. EUR/USD pozostaje blisko dziennych szczytów na 1,2173.

EUR/USD - wykres tygodniowy; Źródło: TMSDirect

EUR/USD - wykres tygodniowy; Źródło: TMSDirect

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.