EBC: podwyżka o 25 pb zgodnie z prognozami

15-06-2023 14:20
Europejski Bank Centralny zdecydował się na podniesienie stopy refinansowej o 25 punktów bazowych do poziomu 4 proc. z 3,75 proc. Taki ruch był szeroko oczekiwany. Stopa depozytowa urosła. do 3,5 proc. Euro lekko zyskało względem dolara. Kurs głównej pary walutowej osiąga poziom 1,0850. Dalsze podwyżki wysoce prawdopodobne.

Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat EBC po posiedzeniu:

"Inflacja spada, ale przewiduje się, że pozostanie zbyt wysoka przez zbyt długi czas. Rada Prezesów jest zdeterminowana, aby zapewnić powrót inflacji do średniookresowego celu na poziomie 2% w odpowiednim czasie. W związku z tym podjęła dziś decyzję o podniesieniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych.

Dzisiejsza podwyżka odzwierciedla zaktualizowaną ocenę Rady Prezesów dotyczącą perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej. Zgodnie z czerwcowymi projekcjami makroekonomicznymi pracownicy Eurosystemu oczekują, że inflacja zasadnicza wyniesie średnio 5,4% w 2023 r., 3,0% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r. Wskaźniki bazowej presji cenowej pozostają silne, choć niektóre z nich wykazują nieśmiałe oznaki łagodzenia. Pracownicy zrewidowali w górę swoje prognozy dotyczące inflacji z wyłączeniem energii i żywności, zwłaszcza na ten i przyszły rok, ze względu na wcześniejsze niespodzianki wzrostowe i implikacje solidnego rynku pracy dla tempa dezinflacji. Obecnie widzą, że osiągnie ona 5,1% w 2023 r., zanim spadnie do 3,0% w 2024 r. i 2,3% w 2025 r. Pracownicy nieznacznie obniżyli swoje prognozy wzrostu gospodarczego na ten i przyszły rok. Obecnie spodziewają się wzrostu gospodarczego o 0,9% w 2023 r., 1,5% w 2024 r. i 1,6% w 2025 r.

Jednocześnie wcześniejsze podwyżki stóp procentowych przez Radę Prezesów przekładają się na warunki finansowania i stopniowo wywierają wpływ na całą gospodarkę. Koszty pożyczek gwałtownie wzrosły, a wzrost kredytów spowalnia. Zaostrzone warunki finansowania są kluczowym powodem, dla którego prognozuje się dalszy spadek inflacji w kierunku celu, ponieważ oczekuje się, że będą one w coraz większym stopniu tłumić popyt.

Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, że podstawowe stopy procentowe EBC zostaną podwyższone do poziomów wystarczająco restrykcyjnych, aby osiągnąć terminowy powrót inflacji do średniookresowego celu 2%, i zostaną utrzymane na tych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne. Rada Prezesów będzie nadal stosować zależne od danych podejście do określania odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcji. W szczególności decyzje dotyczące stóp procentowych będą nadal oparte na ocenie perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej.

Rada Prezesów potwierdza, że od lipca 2023 r. zaprzestanie reinwestycji w ramach programu skupu aktywów.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program skupu w czasie pandemii (PEPP)

Portfel APP zmniejsza się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych. Spadek ten wyniesie średnio 15 mld euro miesięcznie do końca czerwca 2023 r. Rada Prezesów zaprzestanie reinwestycji w ramach APP od lipca 2023 roku.

Jeśli chodzi o PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu co najmniej do końca 2024 roku. W każdym razie przyszłe rolowanie portfela PEPP będzie zarządzane tak, aby uniknąć zakłóceń w odpowiednim nastawieniu polityki pieniężnej.

Rada Prezesów będzie nadal stosować elastyczność w reinwestowaniu zapadających wykupów z portfela PEPP, aby przeciwdziałać zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej związanym z pandemią."

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.