EBC i Fed: czego możemy się spodziewać w grudniu?

25-11-2022 14:05
Kiedy coraz wyraźniej widać, że szczyt inflacji w USA jest za nami, bardziej niż kiedykolwiek rynek zaczyna oczekiwać spowolnienia tempa podwyżek stóp przez Fed. EBC w ostatnim czasie dwukrotnie z rzędu podnosił koszt pieniądza o 75 punktów bazowych. Tym razem ruch również będzie prawdopodobnie nieco mniejszy, choć potwierdzenia tego należy szukać w przyszłotygodniowych odczytach inflacyjnych.
EBC i Fed: czego możemy się spodziewać w grudniu?

Fed

W grudniu Fed prawdopodobnie wykona kolejny restrykcyjny ruch, ale tym razem będzie on mniejszy i wyniesie 50 pb. W przypadku dwóch pierwszych posiedzeń w przyszłym roku zakładamy skromne podwyżki o 25 pb i oczekujemy, że koniec cyklu wypadnie w okolicach 5 proc. Następnie należy zakładać, że Rezerwa Federalna wykona pauzę kilkumiesięczną, o ile dane na temat CPI będą dalej się korygować.

Kilku przedstawicieli FOMC założyło, że szczyt stóp będzie nieco wyższy niż wcześniej zakładano, biorąc pod uwagę utrzymującą się wysoką inflację. We wrześniowej projekcji uczestnicy spotkania średnio oczekiwali stopy procentowej na poziomie 4,6%proc. do końca 2023 roku. Zaktualizowane projekcje zostaną opublikowane po kolejnym posiedzeniu Fed, które odbędzie się 14 grudnia.

Rynek w pewnym momencie może zacząć grać pod obniżki stóp, które są możliwe ale najwcześniej pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku. Taki scenariusz nie będzie powodował dalszej aprecjacji USD i zakładamy, że w przyszłym roku waluta amerykańska wykona większą korektę.

Główna stopa procentowa w USA oraz wskażnik PCE core, źródło: Bloomberg

EBC

Jeśli chodzi o EBC to na grudniowym posiedzeniu realna jest mniejsza podwyżka (50 pb) niż ostatnio (75 pb). Wskazują na to wypowiedzi wielu członków Rady. Główny ekonomista EBC Lane zasugerował zmniejszenie tempa podwyżek stóp, ponieważ depozytowa jest teraz bliżej stopy neutralnej. Podkreślił, że "im więcej już zrobiliśmy, tym mniej musimy zrobić". Zdaniem portugalskiego bankiera Centeno, EBC powinien nie tylko zwolnić tempo podwyżek, ale także wysłać jasną "narrację", że zmiany o 75 punktów bazowych nie są normą, ponieważ inflacja prawdopodobnie osiągnie szczyt w tym kwartale.

Prawdopodobny jest scenariusz, w którym europejska instytucja wykona podobny ruch na początku przyszłego roku a następnie zmniejszy skale zacieśniania i wykona 2 ruchy o 25 pb każdy. Będzie to oznaczać, że refinansowa stopa wiosną wyniesie 3,5 proc. a depozytowa urośnie do 3 proc. Wpływowi członkowie rady, tacy jak Villeroy, chcą podnosić stopy aż do spadku inflacji bazowej. EBC spodziewa się jedynie łagodnej recesji, która w ograniczony sposób wpłynie na zmniejszenie dynamiki wzrostu cen. Dlatego też podwyżki stóp w pierwszym kwartale 2023 powinny być kontynuowane.

Główna stopa procentowa w strefie euro oraz wskażnik inflacji HICP, źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.