EBC: czego możemy się dziś spodziewać?

15-12-2022 13:54
EBC prawdopodobnie dziś zdecyduje się na nieco mniejszy krok i podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Przemawia za tym sporo wypowiedzi członków Rady EBC. Na przykład szef francuskiego banku centralnego, Villeroy, który w swoich wypowiedziach często wyprzedzał faktyczne decyzje europejskiej instytucji, opowiedział się za podwyżką tej wielkości.

Dzięki temu stopa depozytowa znalazłaby się na poziomie 2 procent (a referencyjna wyniosłaby 2,5 proc.), czyli tam, gdzie wielu urzędników EBC widzi neutralną stopę procentową, która wprowadza gospodarkę w długoterminową równowagę i zapewnia inflację na poziomie dwóch procent. Zdaniem Villeroya byłby to ważny kamień milowy dla rozważań na temat dalszego postępowania z kluczowymi stopami procentowymi. Nawet jastrzębie, takie jak prezes Bundesbanku Nagel i estoński Mueller, wydają się być w stanie pogodzić się z podwyżką o zaledwie 50 punktów bazowych. Zaktualizowane projekcje inflacyjne EBC również przemawiają za wolniejszym tempem podwyżek stóp.

Bank dodatkowo ma przyjąć zasady redukcji stanu posiadania obligacji. Zgodnie z zapowiedzią prezes Lagarde, instytucja zmniejszy jedynie stan posiadania tych papierów, które  zakupiła w ramach APP (co stanowi mniej więcej dwie trzecie stanu posiadania obligacji przez EBC). Natomiast trzecia część wszystkich obligacji zakupionych w ramach programu zakupu PEPP zostanie prawdopodobnie pominięta. Wynika to z faktu, że EBC chce mieć możliwość wykorzystania pełnej kwoty środków z zapadających obligacji z tego programu, by ograniczyć rosnące premie za ryzyko w przypadku obligacji emitowanych przez wysoko zadłużone kraje. Wszyscy członkowie Rady, którzy ostatnio się wypowiadali, popierają zasadniczo tapering obligacji. „Jastrzębie” chciałyby zacząć jak najszybciej, „gołębie” raczej nieco później, ale prawdopodobnie również w pierwszej połowie przyszłego roku. Prawdopodobnie EBC rozpocznie redukcję już w marcu.

W Radzie przeważa pogląd, "że oczekiwane osłabienie aktywności gospodarczej nie wystarczyłoby do istotnego ograniczenia inflacji i samo w sobie nie spowodowałoby powrotu prognozowanej inflacji do celu”. Rada powinna kontynuować normalizację i zacieśnianie polityki pieniężnej w przypadku łagodnej recesji - argumentowali w ten sposób członkowie Rady na ostatnim posiedzeniu. To przemawia za dalszymi podwyżkami stóp procentowych EBC po przełomie roku. EBC prawdopodobnie dokona kolejnej podwyżki o 50 pb na pierwszym posiedzeniu w nowym roku oraz dwóch kolejnych po 25 pb. Stopa depozytowa banku wyniosłaby wówczas w maju 3 proc. Kluczowa stopa na poziomie 3 proc. byłaby znacznie powyżej poziomu neutralnego, co oznaczałoby, że EBC aktywnie walczy z inflacją. Po drugie, do wiosny prawdopodobnie będzie widoczny znaczny spadek wskaźnika CPI (HICP), co instytucja prawdopodobnie uzna za sygnał, że podstawowa presja inflacyjna słabnie.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.