EBC będzie czekać do czerwca?

07-03-2024 10:22
Na dzisiejszym posiedzeniu EBC prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w nadchodzących miesiącach polityka pieniężna zostanie złagodzona. Opowiadają się za tym nawet ci członkowie Rady, których zalicza się do grona „jastrzębi”. Gospodarka słabnie, a inflacja zmierza we właściwym kierunku. Utrzymujący się silny wzrost płac sugeruje jednak, że bankierzy centralni wstrzymają się z pierwszą obniżką stóp procentowych do czerwca.
EBC będzie czekać do czerwca?

Oznacza to, że raczej nie otrzymamy jakiś spektakularnych zwrotów akcji, które wstrząsnęłyby rynkami. Lagarde zapewne postara się nie wzbudzać fałszywych oczekiwań podczas konferencji prasowej i będzie z pewnością ważyła każde słowo, wiedząc, że rynki potrafią wszystko interpretować w nadmierny sposób. Z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy zdanie, że Rada Prezesów uważa, że aktualne stopy proc. znajdują się w miejscu, w którym utrzymane przez wystarczająco długi czas  wpłyną na osiągnięcie celu 2 proc. Dalsze decyzje pewnie ponownie uzależnione zostaną od napływających danych.

Rada Prezesów jest obecnie zdominowana przez obóz „gołębi”, którzy coraz częściej wypowiadają się na temat obniżek. Są nimi m.in. Philip Lane oraz Fabio Panetta. Do neutralnych zaliczyć należy panią Schnabel oraz Borisa Vujcicia. Przedstawiciele obozu „jastrzębi” coraz częściej również wspominają o możliwym zwrocie w polityce monetarnej. Nagel pod koniec stycznia przyznał, że inflacja została poskromiona, ale jeszcze kilka tygodni wcześniej odrzucał scenariusz obniżek stóp procentowych. Również Kazaks z banku centralnego Łotwy przyznał, że w tym roku prawdopodobnie zobaczymy stopniowe cięcia, podkreślając warunek, że gospodarce nie nastąpi radykalna zmiana. Z kolei Klaas Knot (mocny „jastrząb”) wydaje się, że pomału zaczął zmieniać swoje fundamentalne stanowisko i nie odrzuca już tak stanowczo obniżek kosztu pieniądza.

W Europie inflacja spadła poniżej 3 proc., chociaż stopa bazowa wciąż jest nieco wyższa. Na początku tego roku dynamika wzrostu cen okazała się poniżej prognoz EBC, dlatego też instytucja lekko dostosuje swoje nowe projekcje.

Pomimo słabszej gospodarki i stopniowo schładzania się rynku pracy, płace pozostają największym ryzykiem dla perspektyw inflacyjnych. Wynagrodzenia zbiorowe (4,5 proc.) w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły nieco mniej rok do roku niż w trzecim kwartale (4,7 proc.) - zgodnie z negocjowanym wskaźnikiem płac EBC. Poziom ten jest jednak wciąż zbyt wysoki i będzie hamował osiągnięcie celu EBC w perspektywie długoterminowej.  

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, bankierzy centralni prawdopodobnie poczekają na publikację bardziej szczegółowych danych, aby uzyskać jaśniejszy obraz czynników napędzających obecnie inflację. Kompleksowe dane z Eurostatu dotyczące wynagrodzeń, kosztów pracy, a w szczególności marż zysku w całej strefie euro będą dostępne dopiero pod koniec maja.

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym terminem pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro jest czerwiec. Rynki zrewidowały w górę swoje dość optymistyczne oczekiwania - na początku lutego nadal spodziewały się pierwszej obniżki stóp w kwietniu.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.