Dzisiejsze PMI zmniejszają szanse na dalsze podwyżki stóp w strefie euro

23-08-2023 15:17
Dziś poznaliśmy indeksy PMI dal Europy. Wskaźnik Menadżerów Zakupów dla sektora usług spadł w sierpniu po raz czwarty z rzędu i wyniósł 48,3 pkt. Indeks dla sektora produkcyjnego nieznacznie wzrósł. Jednak osiągnięty poziom 43,7 pkt. nadal wskazuje, ze sektor znajduje się w recesji. Dzisiejsze dane podkopały nadzieje przedstawicieli EBC na ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku.

Dzisiejsze dane pokazują, że gospodarka strefy euro zmierza w kierunku recesji. W przeciwieństwie do półrocza zimowego 2022/23, słabość gospodarcza nie koncentruje się wyłącznie w Niemczech, które szczególnie ucierpiały z powodu wysokich cen energii. Podwyżka głównej stopy procentowej EBC o 425 punktów bazowych w spowalnia gospodarkę we wszystkich krajach strefy euro.

Mała jest szansa na to, żeby eksport dał konkretny bodziec do wzrostu. Pamiętajmy, że inne banki centralne również podniosły znacznie stopy procentowe do tej pory co tłumi popyt. W ostatnim czasie również rozczarowały dane z chińskiej gospodarki co wpłynie na koniunkturę w Europie. Dodatkowo aprecjacja euro, która miała miejsce na przestrzeni poprzednich miesięcy, pogorszyła konkurencyjność cenową gospodarki strefy euro.

Dzisiejsze dane są argumentem za tym, aby EBC nie podnosił już stóp procentowych w aktualnym cyklu zacieśniania lub zredukował liczbę planowanych ruchów w górę do jednego.

W konsekwencji euro dziś straciło względem USD. Kurs EURUSD zbliżył się do poziomu 1,08 i znalazł się najniżej od połowy czerwca.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.