Dzień na rynku: 4 VI

04-06-2021 08:22
Cała uwaga inwestorów w piątek skupia się na danych z amerykańskiego rynku pracy (NFP). Poza tym z USA napłyną informacje o zamówieniach na dobra trwałe. O 13:00 wystąpi prezes Fed Powell, ale jego wystąpienie na forum klimatycznym nie powinno przynieść komentarzy o polityce monetarnej. Przed południem ukażą się kwietniowe dane o sprzedaży detalicznej ze strefy euro.

.

Zastrzeżenia prawne