Dzień na rynku: 3 II

03-02-2021 08:08
Środowy kalendarz ekonomiczny obfituje w odczyty PMI dla sektora usług. Za nami dane z Chin, a w ciągu dnia poznamy odczyty z części krajów Europy, strefy euro, Wielkiej Brytanii oraz raport koniunktury ISM dla USA. Poza tym, istotne będą dane o inflacji ze strefy euro, a o 11:00 poznamy jej wartość mierzoną wskaźnikiem HICP. Istotny z punktu widzenia rynku, będzie raport ADP o stanie rynku pracy w USA, który opublikowany zostanie o 14:15. O 16:30 poznamy tygodniowy raport DOE o wielkości zapasów ropy naftowej w USA. Dla rynku walutowego ważna będzie decyzja RPP o poziomie stóp procentowych. Bazowy scenariusz zakłada brak zmian w polityce monetarnej.

.

Zastrzeżenia prawne