Dzień na rynku: 28 V

28-05-2021 07:58
Piątkowy kalendarz ekonomicznym jest obszerny, ale większość odczytów ma ograniczony potencjał cenotwórczy. O 8:45 opublikowana zostanie rewizja dynamiki PKB z Francji, a o 9:30 dane o PKB ze Szwecji. Najważniejszą publikacją będzie jednak raport nt. wydatków Amerykanów, a w nim indeks PCE Core. O 16:00 opublikowany zostanie indeks koniunktury Uniwersytetu Michigan.

.

Zastrzeżenia prawne