Dzień na rynku: 13 VII

13-07-2021 08:02
We wtorek uwaga inwestorów skupia się na odczycie inflacji z USA. Wcześniej opublikowane zostaną ostateczne wartości wskaźnika wzrostu cen dla wybranych krajów europejskich. W USA startuje sezon publikacji wyników kwartalnych. We wtorek swoje dane opublikują m.in. JP Morgan oraz Goldman Sachs.

.

Zastrzeżenia prawne