Dolar mocniejszy po danych CPI, rentowności długu w górę

11-01-2024 15:13
Inflacja w USA ponownie rośnie. Tak wynika z danych, które zostały opublikowane o 14:30. Mowa tu o wskaźniku zasadniczym, który wyniósł 3,4 proc. Oczekiwano tu co prawda wyższego wyniku (na poziomie 3,2 proc. r/r) ale dynamika wzrostu zaskakuje rynek, stąd też widoczna reakcja na dolarze, rentownościach oraz kontraktach futures na indeksy giełdowe z US. Również inflacja bazowa lekko odbiega od konsensusu. Miała ona wynieść w ujęciu rocznym 3,8 proc. Dynamika okazałą się niższa niż w listopadzie i wyniosła 3,9 proc. Wyższym wynikiem zaskoczyła rynek również zmiana wskaźnika CPI w relacji miesięcznej.
Dolar mocniejszy po dancyh, rentowności długu w górę

Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w grudniu o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, nieco bardziej niż oczekiwano. Wskaźnik rok do roku wzrósł z 3,1 proc. do 3,4 proc.. Ważniejszy wskaźnik bazowy, który nie obejmuje cen  energii i żywności, również wzrósł o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, zgodnie z oczekiwaniami. W porównaniu rok do roku spadł z 4,0 proc. do 3,9 proc..

Ogólny trend stopniowego spadku inflacji nie uległ zmianie. Wskazuje na to głównie wskaźnik „core”. Zasadniczy indeks uległ korekcie w górę. Wciąż najsilniej rosną usługi, na co w głównej mierze wpływ mają wynagrodzenia.

Dzisiejsze dane nie dostarczają żadnych mocnych argumentów za bardzo szybką obniżką stóp procentowych. Rezerwa Federalna nie będzie chciała ryzykować utraty wiarygodności, którą zyskała dzięki szybkim podwyżkom stóp procentowych i  dzięki skutecznej walce z inflacją. Zbyt wczesne poluzowanie mogłoby spowodować wydłużenie czasu dojścia inflacji do celu. 

Kurs głównej pary walutowe spadł w pierwszej reakcji z poziomu bliskiego 1,10 do 1,0940. Rentowności amerykańskich obligacji dynamicznie zostały podbite. 2-letnie urosły z poziomu poniżej 4,33 i zbliżyły się do 4,39.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.