Dobre dane nie interesują rynku

25-02-2021 14:50
Porcja danych ze Stanów Zjednoczonych przynosi dość optymistyczne informacje, niemniej mają one ograniczony potencjał cenotwórczy. PKB za ostatni kwartał ubiegłego roku został zrewidowany w górę, a w ciągu tygodnia mniej osób złożyło wniosek o zasiłek.
Dobre dane nie interesują rynku

Annualizowana dynamika PKB w 4Q20 wyniosła po rewizji 4,1 proc. kw/kw, co oznacza poprawę o 0,1 pkt. proc. względem wstępnego odczytu. Rewizja nie jest duża, toteż rynek przechodzi dość obojętnie obok odczytu.

Znacznie ciekawiej prezentują się dane o zasiłkach dla bezrobotnych. W ciągu tygodnia w USA złożono 730 tys. wniosków o zasiłek, co oznacza znaczącą poprawę względem poprzednich odczytów i wskazuje na skuteczność szczepień w procesie powrotu gospodarek do aktywności. Oczekuje się, że wraz z postępem w szczepieniach populacyjnych zmniejszać się będzie liczba wniosków nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Systematycznie zmniejsza się również liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku co również nastraja optymistycznie.

Dane z amerykańskiego rynku pracy, źródło: BloombergDane z amerykańskiego rynku pracy, źródło: Bloomberg

Dynamicznie rosły również zamówienia na dobra trwała i właściwie to właśnie ten odczyt jest największym zaskoczeniem. W styczniu odnotowano wzrost zamówień o 3,4 proc. m/m, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu jedynie o 1,1 proc. m/m. W górę zrewidowano również grudniowy odczyt, który ostatecznie wyniósł 1,2 proc. m/m wobec wstępnych danych na poziomie 0,5 proc. m/m.

Amerykańska gospodarka jest beneficjentem sprawnie postępującego procesu szczepień populacyjnych, co widać nie tylko w ankietach dot. koniunktury, ale także w twardych danych. Niemniej, jak zresztą podkreśla Fed, do pełnej aktywności jeszcze daleko, co nie stwarza ryzyka zacieśniania polityki pieniężnej w dającej się przewidzieć przyszłości. To właśnie na Fed oraz jego nastawienie do rynku długu patrzy teraz rynek i to kształtuje nastroje inwestorów.

Publikacje nie wywołały poruszenia na rynku. W dalszym ciągu dolar kontynuuje osłabienie. Nieco wyżej znalazły się jednak notowania kontraktów na amerykańskie indeksy. Start sesji na Wall Street zapowiada się jednak raczej niedźwiedzio.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.