BoE: podwyżka stóp spełnia założenia

02-02-2023 13:09
Główna stopa procentowa w Wielkiej Brytanii urosła o 50 pb z poziomu 3,50 proc. do 4,00 proc.. Kurs GBP/USD w pierwszej reakcji poszedł do góry o 48 pipsów. Obecnie notowanie jest na poziomie sprzed decyzji (1,2347).

Decyzje podjęto w stosunku 7:2:0, spodziewano się takiej proporcji. Równolegle do decyzji o stopach zaprezentowano protokół z posiedzeni BoE z którego wynika, że ryzyko inflacyjne jest znacznie ,,przechylone” do góry. Określono także, że dalsze podwyżki będą konieczne, ale będą one zmniejszone.

Wykres poziomu stóp procentowych w UK; interwał: miesięczny; okres:30 lat; źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne