BoE: podwyżka stóp spełnia założenia

02-02-2023 13:09
Główna stopa procentowa w Wielkiej Brytanii urosła o 50 pb z poziomu 3,50 proc. do 4,00 proc.. Kurs GBP/USD w pierwszej reakcji poszedł do góry o 48 pipsów. Obecnie notowanie jest na poziomie sprzed decyzji (1,2347).

Decyzje podjęto w stosunku 7:2:0, spodziewano się takiej proporcji. Równolegle do decyzji o stopach zaprezentowano protokół z posiedzeni BoE z którego wynika, że ryzyko inflacyjne jest znacznie ,,przechylone” do góry. Określono także, że dalsze podwyżki będą konieczne, ale będą one zmniejszone.

Wykres poziomu stóp procentowych w UK; interwał: miesięczny; okres:30 lat; źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.