7-my z rzędu spadek rocznej dynamiki wskaźnika inflacji bazowej w Polsce

16-11-2023 14:51
Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów roczna dynamika indeksu CPI bez cen żywności i energii w Polsce spadła w październiku br. do 8 proc. z 8,4 proc. miesiąc wcześniej. To jej najniższy poziom od kwietnia ub.r. W marcu br. roczna dynamika tego wskaźnika w kwietniu br. wyszła na swój najwyższy od 1998 roku poziom (12,3 proc.). Wskaźnik inflacji bez cen administrowanych spadła z 6,8 proc. do 5,1 proc., wskaźnik inflacji bez cen najbardziej zmiennych do 9,9 proc. z 10,9 proc., a15% średnia obcięta spadła do 8,3 proc. z 9,3 proc.
7-my z rzędu spadek rocznej dynamiki wskaźnika inflacji bez cen energii i żywności w Polsce

Polska, CPI bez cen żywności i energii, zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Kurs EUR/PLN poruszający się od marca ub.r. w obrębie szerokiego kanału trendu spadkowego wybija się w dół z 3,5-letniej formacji "głowy z ramionami"?

EUR/PLN, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.