Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 10 października

W tygodniu zakończonym 10 października skumulowana pozycja krótka netto w USD skurczyła się o 1,8 mld USD do -18 mld USD. Pozytywna seria dobrych danych z USA wspierała umocnienie dolara, jednak w kolejnych dniach gorsze od prognoz dane o inflacji prawdopodobnie przełożyły się na ponowną wyprzedaż waluty.

Umocnienie dolara najmocniej uwidoczniło się względem JPY. Inwestorzy powiększyli krótkie pozycje w jenie o prawie 17 tys. kontraktów do 101 tys. kontraktów. Nieudane próba wybicia USD/JPY z konsolidacji górą 6 października mogła być impulsem do odwrócenia sytuacji i w kolejnym zestawieniu zobaczymy kurczenie się krótkich pozycji netto.

Inwestorzy kupowali też USD względem GBP (spadek o 4 tys. kontraktów), odwracając wzrosty z poprzednich tygodni w ślad za spekulacjami o możliwej rezygnacji premier May. Spekulacje okazały się nieprawdziwe, a późniejsze pozytywne doniesienia z negocjacji ws. Brexitu mogły teraz stać się podstawą do zawierania długich pozycji.

EUR i CAD oparły się dolarowi i w obu przypadkach odnotowano przyrost długiej pozycji netto. Pozycje spekulacyjne w EUR na 98 tys. kontraktów zaliczyły nowy sześcioletni szczyt, sugerując, że ta grupa inwestorów z optymizmem patrzy w stronę ECB i ogłoszenia szczegółów planu redukcji programu QE na posiedzeniu 26 października.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.