Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Wszystkie oczy na Jackson Hole

Układ sił gołębie-jastrzębie w FOMC Źródło: TMS

W Górach Skalistych trwa coroczne sympozjum bankierów centralnych z całego świata, finansowane przez Fed z Kansas. Odbywa się ono od 1978 roku, a w Jakcson Hole nieprzerwanie od 1982 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie rynek pracy. Wydaje się więc, że więcej mówiło się będzie o makroekonomicznych fundamentach gospodarek, niż o samej polityce monetarnej. Nie można jednak wykluczyć, że w swoim wystąpieniu Janet Yellen odniesie się do stóp procentowych. Rynek pozycjonuje się na dość mocno gołębią prezes Fed, więc o jastrzębie zaskoczenie może być nietrudno. Wystąpienie Janet Yellen rozpocznie się o godz. 16:00. Cztery i pół godziny później przemawiać będzie prezes ECB Mario Draghi, który nie powinien jednak niczym szczególnym zaskoczyć rynków. Co ciekawe w  przyszłym roku dwóch najbardziej jastrzębich członków FOMC (Komitetu Otwartego Rynku - odpowiednika polskiej RPP), czyli Charles Plosser i Stanley Fischer, traci prawo głosu na posiedzeniach. Może to nieco oddalić perspektywę podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Ostatnie wskazówki przed PKB

Jedynymi ważnymi publikacjami makroekonomicznymi będą dziś dane z Kanady. O godz. 14:30 poznamy lipcową inflację oraz sprzedaż detaliczną za czerwiec. Będą to ostatnie wskazówki przed przyszłotygodniową publikacją czerwcowego tempa wzrostu gospodarki Kraju Klonowego Liścia. Konsensus zakłada niewielki spadek tempa wzrostu cen (z 2,4 proc. r/r do 2,2 proc. r/r), jednak ma się ono utrzymać powyżej celu BoC, który wynosi 2 proc. Warto wspomnieć, że w poprzednim miesiącu znalazła się ona na najwyższym poziomie od ponad dwóch lat. Co ciekawe oczekiwany jest jednoczesny wzrost inflacji bazowej o 0,1 pkt. proc. Jeżeli tempo wzrostu cen będzie wyższe od konsensus oraz sprzedaż detaliczna nie zawiedzie oczekiwań inwestorów to dane te mogą umocnić dziś dolara kanadyjskiego. Należy jednak pamiętać, że głównym wydarzeniem będzie dzisiejsze wystąpienie Janet Yellen w Jackosn Hole.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.