Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Dane PMI nieco w cieniu

Wykres godzionowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Obie wczorajsze publikacje protokołów z posiedzeń banków centralnych Wielkiej Brytanii i USA okazały się jastrzębie. Układ głosów w MPC po raz pierwszy od 3 lat nie był jednolity. Dwóch decydentów głosowało za podwyżką stóp. Podobna sytuacja miała miejsce w FOMC, gdzie już nie kilku, ale wielu członków zwraca się ku jarzębim poglądom. Wydaje się, że dość duże znaczenie dla dalszych losów dolara może mieć konferencja Janet Yellen podczas sympozjum w Jackson Hole, która będzie miała miejsce w piątek o godz. 16:00. Dziś najważniejszymi danymi makroekonomicznymi będą PMI ze strefy euro, publikowane między godz. 9:00 a 10:00. Wydaje się jednak, że będą one miały ograniczony wpływ na rynek walutowy. Związane jest to z niezbyt korzystnym terminem publikacji. Wczoraj światło  dzienne ujrzał protokół z posiedzenia Fed-u, natomiast już dziś rozpoczyna się doroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Jeżeli jednak dane PMI ze strefy euro w znaczący sposób odchylą się od konsensusu to mogą wpłynąć na krótkoterminowy wzrost ziemności. O godz. 16:00 poznamy dwie dość istotne figury makroekonomiczne z USA. Będą to lipcowa sprzedaż istniejących nieruchomości, a także sierpniowy wskaźnik przemysłowy dla regionu Filadelfia (konsensus zakłada spadek wartości indeksu z najwyższej wartości od 3 lat, 23,9 pkt. do 19,2 pkt.)

W nocy poznaliśmy dane o przemysłowym PMI z Chin. Wypadły one dużo poniżej oczekiwań wynoszących 51,5 pkt. i ukształtowały się na poziomie 50,3 pkt. Wpłynęło to bardzo negatywnie na dolara australijskiego, czyniąc zeń najsłabszą dziś walutę z grona G10. Połączenie słabych danych z Chin oraz jastrzębiego wydźwięku komunikatu Fed może wywierać presję na waluty rynków wschodzących. W ostatnich dniach mamy do czynienia z dość znaczną aprecjacją kursu USD/JPY. Jest to pokłosie coraz bardziej rozbieżnych dróg Banku Japonii i Rezerwy Federalnej.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.