Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Stabilna sytuacja gospodarstw domowych

Prognozy sprzedaż detalicznej Źródło: GUS, prognoza własna

Opublikowany wczoraj raport NBP podsumowuje koniunkturę konsumencką jako stabilną. Wspomniany wcześniej wzrost dochodów ograniczyły rosnące dynamiki podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Pozytywnym sygnałem jest utrzymywanie się wzrostu konsumpcji – spożycie prywatne wzrosło w pierwszym kwartale o 2,9 proc. r/r i naszym zdaniem podobną dynamikę zaobserwujemy w drugim kwartale (dane opublikowane zostaną już w piątek). Dobra jest też struktura konsumpcji, ponieważ wzrósł popyt na dobra trwałego użytku, które najlepiej oddają skłonność do konsumpcji. Mimo wzrostu stopy oszczędności maleje stopa oszczędności dobrowolnych z 0,9 do 0,5 proc., co przy rosnących dochodach powinno dodatnie wpływać na konsumpcję.

Naszym zdaniem w najbliższych kwartałach trudno oczekiwać, aby konsumpcja podążała za Wskaźnikami Ufności Konsumenckiej, które pokazują, że nastroje poprawiają się od kilkunastu miesięcy. Niepewna sytuacja na rynku pracy oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego nie pozwolą na odnotowanie wysokich dynamik sprzedaży detalicznej. Uważamy, że konsumpcja będzie rosła coraz szybciej a najwyższe tempo wzrostu zanotujemy w grudniu tego roku i będzie ono wynosić ok. 5 proc. r/r. W pierwszym półroczu kolejnego roku tempo poprawy zostanie utrzymane, jednak dynamiki roczne zostaną obniżone przez występowanie efektu bazy.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.