Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: sprzedaż wzrośnie wolniej

Koniunktura konsumencka Źródło: GUS

Jest to dopiero początek tego kwartału i spodziewamy się, że sprzedaż będzie rosła w szybszym tempie, jednak na razie sytuacja jest odmienna. Wyniki badań ankietowych publikowanych przez GUS wskazują na dalszą poprawę większości składowych – w tym dwóch najważniejszych: dokonywania ważnych zakupów oraz oceny sytuacji na rynku pracy. Niestety wysoka wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej nie oznacza rosnących dynamik sprzedaży detalicznej, co jest spowodowane przez niepewność, co do polepszenia sytuacji. Gospodarstwa domowe nadal boją się niższego popytu na pracę, co skutkuje zwiększonym oszczędnościami.

W przypadku stopy bezrobocia oczekujemy spadku do 11,8 pkt. proc. Oznacza to, że finalny odczyt będzie poniżej szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które na początku tego miesiąc poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,9 proc. Ponadto w lipcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 12,2% więcej w stosunku do czerwca bieżącego roku, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.