Opinie
Źródło: TMS Brokers

Kolejny optymistyczny raport WASDE

Wykres tickowy aktywnych kontraktów na soję, kukurydzę i pszenicę Źródło: Bloomberg

Soja

Ceny soi w najbardziej aktywnym kontrakcie, którym obecnie jest listopadowy, spadły poniżej poziomu 1000 centów za buszel. Oznacza to, że znalazły się na ponad czteroletnich maksimach. Po opublikowaniu raportu WASDE notowania soi zniżkowały o niemal 2,5 proc.

Prognozy dotyczące produkcji soi w USA zostały zrewidowane w górę w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 97 mln buszli, do poziomu 3,913 mld buszli. Przewidywana wydajność z akra upraw została zwiększona o 1 buszel i ma wynieść 46,4 buszla/akr.

Kukurydza

Ceny kukurydzy w najbardziej aktywnym kontrakcie, którym obecnie jest grudniowy, spadły poniżej poziomu 350 centów za buszel. Oznacza to, że znalazły się na ponad czteroletnich maksimach. Po opublikowaniu raportu WASDE notowania kukurydzy zniżkowały o niemal 2 proc.

Prognozy dotyczące produkcji kukurydzy w USA w rozpoczynającym się sezonie zostały zrewidowane w górę z już i tak rekordowego poziomu 14,032 mld buszli do 14,395 mld buszli, czyli o niemal 2,6 proc. Przewidywana wydajność z akra upraw została zwiększona o 4,3 buszla i ma wynieść aż 171,7 buszli/akr.

Pszenica

Ceny pszenicy w najbardziej aktywnym kontrakcie, którym obecnie jest grudniowy, zbliżyły się do poziomu 500 centów za buszel. Oznacza to, że znalazły się na ponad czteroletnich maksimach. Po opublikowaniu raportu WASDE notowania pszenicy zniżkowały o około 1,7 proc.

Prognozy dotyczące zarówno produkcji, jak i wydajności z akra upraw pszenicy w USA zostały utrzymane na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wydaje się, że w związku z rekordowymi prognozami towary rolne mogą pozostać pod silną presją spadkową. Ceny kukurydzy mogą zmierzać w kierunku 300 USd/buszel, a soi w okolice 900 USd/buszel. W najbliższych tygodniach należy jednak uważnie śledzić doniesienia dotyczące pogody, ponieważ będzie ona kluczowym czynnikiem wpływającym na rozpoczynający się okres zbiorów soi i kukurydzy. Kolejny raport WASDE będzie miał więc już prawdopodobnie nieco mniejsze znaczenie.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.