Opinie
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Kanada: kolejne dobre wieści dla „Kanadyjczyka”

Po odczycie dolar kanadyjski lekko zyskuje na wartości, jednak reakcja nie jest silna. Kursy EUR/CAD i USD/CAD zniżkują w okolice dzisiejszych minimów na, odpowiednio 1,4415 i 1,0710.

Z punktu widzenia fundamentów, wiele czynników wskazuje, że dolar kanadyjski powinien pozostać mocny w najbliższych miesiącach. Te czynniki to m. in. niski poziom deficytu budżetowego, rosnąca presja inflacyjna, oraz wysokie na tle historycznym ceny surowców energetycznych (Kanada jest jednym z największych eksporterów ropy na świecie).

Kolejne dane makro, które zaskakują in plus wraz z rosnącą inflacją, przekładają się również na spadek prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych. Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Bank Kanady pozostał przy swoim neutralnym stanowisku, a ostatnie silniejsze od oczekiwań przyspieszenie inflacji przypisał czynnikom krótkoterminowym (jak wspomniane wyższe ceny surowców). Tym samym Bank Kanady zdaje się przyjmować podobną strategię do Rezerwy Federalnej, czyli umniejszać znaczenie pewnych czynników, by zmniejszyć spekulacje o wczesnej podwyżce stóp procentowych.

Biorąc pod uwagę perspektywy polityki pieniężnej Fed – zakończenie programu QE3 w październiku bieżącego roku, a następnie podwyżka stóp w okolicach połowy przyszłego roku, nie wiedzmy dużej przestrzeni do umocnienia dolara kanadyjskiego względem amerykańskiego. Sądzimy, że CAD ma większe szanse dalej zyskiwać wobec walut gospodarek gdzie polityka pieniężna może być dalej luzowana, jak euro czy korona szwedzka.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.