Flesz
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Strefa euro: dobre zbiorcze dane

Strefa euro: dane PMI Źródło: Bloomberg, TMS

Według wstępnych danych PMI dla przemysłu w Niemczech wyniósł w grudniu 51,2 pkt. Oczekiwania kształtowały się na poziomie 50,4 pkt. Subindeks nowych zamówień powrócił ponad poziom 50 pkt. i wyniósł 51,0 pkt. Jest to najwyższy odczyt od sierpnia 2014. Indeks PMI dla usług w Niemczech spadł do najniższego poziomu od lipca 2013 roku. Pomimo prognozowanego wzrostu z 52,1 pkt. w listopadzie do 52,5 pkt. w tym miesiącu, osunął się on do 51,4 pkt.

Wstępny PMI dla usług we Francji wzrósł do najwyższego poziomu od sierpnia tego roku. Wynosi on obecnie 49,8 pkt. Konsensus zakładał odczyt na poziomie 48,5 pkt. Dla odmiany PMI dla przemysłu znalazł się na najniższym od sierpnia poziomie 47,9 pkt. Oczekiwania zakładały, że wzrośnie od z 48,4 pkt. w listopadzie do 48,6 pkt.

Euro odebrało te dane bardzo pozytywnie. Kurs EUR/USD wzrasta z okolic 1,2450, gdzie znajdował się o godz. 9:00 (tuż przed publikacją PMI dla Francji) w rejony 1,25.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.