Flesz
Autor: Bartosz Sawicki

Płace ratują dolara po niskiej zmianie zatrudnienia

Konsensus plasował się na poziomie 180 tys., ale poprzeczka oczekiwań była nieco wyżej postawiona przez środowy odczyt ADP (+260 tys. w sektorze prywatnym). W lutym utworzono 219 tysięcy nowych miejsc pracy, a średnia wartość wskaźnika za 12 miesięcy to niespełna 200 tys. Kluczowa dla zamierzeń Fed dynamika wynagrodzeń wyniosła 0,2 proc. m/m przy rewizji w górę z 0,2 do 0,3 proc. wskazania za luty i sprostała tym samym rynkowemu konsensusowi. Roczna dynamika wskaźnika cofnęła się z cyklicznych maksimów do 2,7 proc. Stopa bezrobocia na poziomie 4,5 proc. potwierdza utrzymywanie się pełnego zatrudnienia. Słabość zmiany zatrudnienia będzie zrzucana na karb burzy śnieżnej Stella i efektu ciepłego lutego (przesunięcie zatrudnienia w niektórych branżach). Dolara przed głębszą przeceną ratuje więcej niż przyzwoita dynamika płac i w mniejszym stopniu nowe cykliczne minima stopy bezrobocia.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.