Flesz
Autor: Bartosz Sawicki

ISM zdecydowanie powyżej najoptymistyczniejszych prognoz

Odczyt indeksu ISM na tle oczekiwań. Źródło: Bloomberg

Kluczowe składowe nowych zamówień i aktywności sektora wypadły bardzo pozytywnie. Subindeks zatrudnienia również wzrósł, ale raczej skromnie.
Po publikacji dolar zyskuje na wartości i ogranicza wcześniejszą przecenę. W perspektywie dnia USD traci jednak wciąż do wszystkich walut G-10 poza jenem. Eurodolar cofnął się z okolic ważnych szczytów 1,1350 a GBP/USD osuwa się pod 1,25. Kontrakty na indeksy pozostają blisko lokalnych szczytów, futures na S&P500 jest w okolicy 3160 a na DAX blisko 12700 pkt.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zobacz też:
Wykres Dnia: GBP/USD
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót