Flesz
Źródło: TMS Brokers

Indeks NY Empire State w IX wzrósł do 27,54, oczekiwano 15,95

Indeks NY Empire StateŹródło: Bloomberg

Indeks New York Empire State, mierzący koniunkturę w rejonie Nowego Jorku, wzrósł do 27,54 z 14,69 odnotowanych w sierpniu. Odczyt był dużo lepszy od oczekiwań, których konsensusu kształtował się na poziomie 15,95.

Dane pozostają w linii do ostatnich wskazań ogólnokrajowych indeksów PMI i ISM i sugerują, że pozytywne tempo ekspansji w przemyśle jest podtrzymywane kolejny miesiąc. Wraz z silnym sektorem wytwórczym dalszej poprawie powinien podlegać rynek pracy, wzmacniając argumenty za normalizacją polityki monetarnej Fed.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.