Flesz
Autor: Konrad Białas

GBP: implikowana zmienność najwyższa od referendum w 2016 r.

Zmienność implikowana GBP/USD w skali jednego dnia handlowego; Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Implikowana zmienność miesięczna odzwierciedla oczekiwania rynkowe co do zmiany ceny instrumentu w określonym czasie. Wartość zmienności implikowanej wstawiona do modelu wyceny opcji powinna dostarczyć teoretyczna wartość równa bieżącej cenie opcji. Jeśli popyt na zabezpieczenie opcjami wzrasta, rośnie ich cena, a zatem i implikowana zmienność.

Skośność strategii korytarzowej (albo inaczej: risk reversal, RR) jest to miara, która pokazuje różnicę w zmienności między opcjami kupna i sprzedaży na danym instrumencie. Jeśli RR spada, to znaczy, że jest większy popyt na zabezpieczenia przed spadkiem kursu (większe zainteresowanie opcjami sprzedaży). Widać, że rynek bardziej obawia się negatywnego scenariusza dla funta.

GBP/USD