Flesz
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: możliwe negatywne zaskoczenie sprzedażą

Sprzedaż detaliczna Źródło: GUS, PIH

Przypomnijmy, że są to dane szacunkowe oparte na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli handlowych sieci detalicznych FMCG małego i średniego formatu, członków PIH (z wyłączeniem dyskontów i hipermarketów), stanowiących łącznie ok. 20 proc. rynku.

Na podstawie analizy współzależności danych PIH oraz sprzedaży detalicznej uważamy, że wzrosło prawdopodobieństwo odchylenia odczytu od naszej prognozy zakładającej wzrost o 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Korelacja między tymi dwoma wskaźnikami wynosi 0,5.

Jeszcze bardziej negatywne zaskoczenie sygnalizują dane SAMAR, które pokazują duży spadek produkcji samochodów. Zdaniem instytutu produkcja aut spadła o ponad 30 proc. w ujęciu rocznym. Czy finalny odczyt potwierdzi taką słabość tego sektora przemysłu? Nawet jeśli tak, to należy pamiętać, że kategoria produkcji samochodów obejmuje również budowę naczep i przyczep, które mogą skompensować spadek. Poza tym cała ta kategoria stanowi nieco więcej niż 10 proc. całkowitej produkcji przemysłowej, dlatego na podstawie jednego odczytu słabo skorelowanej zmiennej (0,4) nie można zakładać potwierdzenia katastrofalnej sytuacji w produkcji pojazdów.

Naszym zdaniem ukształtowanie się obydwu zmiennych zgodnie z oczekiwaniami spowoduje, że RPP obniży stopy procentowe o 25 pb.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.