Zlecenia

Zakładka ‘Zlecenia’ zawiera informacje o wszystkich Zleceniach Oczekujących. Wszystkie zlecenia można sortować wg dowolnych kryteriów.

 • ID: Numer operacji.
 • Czas: Data i godzina dokonania zlecenia (Dzień/Miesiąc/Rok Godzina:Minuta)
 • Symbol: Wybrana para walutowa.
 • Wolumen: Wolumen wybrany dla zlecenia oczekującego.
 • Typ: Rodzaj zlecenia oczekującego – Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit.
 • Wejście: Docelowa stawka dla zlecenia.
 • Wygaśnięcie: Termin wygaśnięcia zlecenia oczekującego (opcjonalne)
 • T/P: Poziom zlecenia Take Profit.
 • S/L: Poziom zlecenia Stop Loss.
 • Odległość: Różnica między ceną aktualną a ceną wejścia zlecenia stop/z limitem.
 • Cena: Aktualna cena.

Menu kontekstowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w zlecenie oczekujące wyświetli się menu kontekstowe:

 • Usuń zlecenie: Zlecenie zostanie skasowane
 • Modyfikuj zlecenie: Pojawi się ekran, na którym można dodać Stop Loss i Take Profit, zmienić cenę i ustalić datę wygaśnięcia.
 • Utwórz nowe zlecenie: Zostanie wyświetlony ekran tworzenia zlecenia.
 • Generuj sprawozdanie: Tworzenie raportu ze wszystkimi zamkniętymi i aktywnymi pozycjami.

Modyfikuj Zlecenie

Po kliknięciu przycisku pojawi się ekran, na którym można dodać Stop Loss i Take Profit, zmienić cenę i ustalić datę wygaśnięcia.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.