TMS Alerts

Podejmuj trafne decyzje inwestycyjne dzięki codziennym rekomendacjom analityków TMS Brokers.

Zamów rozmowę z doradcą
Czym są TMS Alerts
Czym są TMS Alerts
TMS Alerts to sygnały inwestycyjne codziennie opracowywane przez zespół analityków dla instrumentów finansowych dostępnych w TMS Brokers. Rekomendacje dotyczą m.in. poziomów wejścia, stop loss i take profit, aktualizowanych w ciągu dnia, tak aby nadążać za zmianami zachodzącymi na rynku.
Proste źródło informacji
Proste źródło informacji
Powiadomienia TMS Alerts obsługiwane są za pośrednictwem TMS Direct, wiadomości SMS oraz serwisu informacyjnego TMS NonStop. Jest to zatem wygodny i prosty sposób otrzymywania codziennych rekomendacji inwestycyjnych.
Wielkość pozycji dla instrumentów
Wielkość pozycji dla instrumentów
Rekomendacje TMS Alerts zawierają wskazanie dotyczące maksymalnej rekomendowanej wielkości pozycji - maksymalna strata na rekomendowanej transakcji nie może przekroczyć 1,5% wartości rachunku na moment wydania rekomendacji. Zawarte w TMS Alerts wskazania należy rozumieć następująco:
  • 1 pozycja - oznacza transakcję z ryzykiem 1,5%
  • 1/2 pozycji - oznacza transakcję z ryzykiem 0,75%
  • 2 pozycje - oznacza możliwość zawarcia kolejnej transakcji z ryzykiem do 1,5% na tym samym instrumencie, co wiązać się może z przesunięciem zlecenia Stop Loss pierwszej pozycji co najmniej do poziomu otwarcia, aby łączne ryzyko na obu otwartych pozycjach nie przekraczało 1,5%
Przykład
Ryzyko: 1,5%, wartość portfela: 100 000 USD
KURS OTWARCIA ZDEFINIOWANY STOP LOSS W PUNKTACH WARTOŚĆ 1 PUNKTU NA 1M TRANSAKCJĘ MAKSYMALNA STRATA WYLICZONA WIELKOŚĆ POZYCJI EFEKTYWNA DŹWIGNIA
1,325 5 100 USD 1500 USD 3000000 30
1,325 10 100 USD 1500 USD 1500000 15
1,325 15 100 USD 1500 USD 1000000 10
1,325 20 100 USD 1500 USD 750000 8
1,325 30 100 USD 1500 USD 500000 5
1,325 50 100 USD 1500 USD 300000 3
1,325 100 100 USD 1500 USD 150000 2
1,325 200 100 USD 1500 USD 75000 0,75

Dom Maklerski TMS Brokers S.A., dokłada należytej staranności przy sporządzaniu rekomendacji, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na ich podstawie. Rekomendacje mają charakter generalny i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji żadnego z potencjalnych inwestorów.