X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Graficzne pułapki CAPTCHA

Strefa specjalna. Bank Szwajcarii uwolnił kurs franka.

Po zaskakującej decyzji SNB o usunięciu minimalnego poziomu kursu EUR/CHF i obniżeniu stóp rynki finansowe pogrążyły się w chaosie, frank bardzo gwałtownie zyskał na wartości. Poniżej prezentujemy relacje z tego wyjątkowego dnia na rynkach finansowych.

RELACJA NA ŻYWO

 

Zachęcamy Państwa do analizy bieżącej sytuacji na rynku walut w testowej wersji rachunku maklerskiego TMS Connect. Rachunek testowy jest zupełnie bezpłatny.

 

WIADOMOŚCI Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU

14:46

Rozchwianie franka szwajcarskiego miało już swoje pokłosie na rynkach kapitałowych. Pozostaje jednak pytanie jak elastyczny jest sektor finansowy.

11:03

Po odnotowaniu historycznych minimów oraz maksymalnego spadku wynoszącego blisko 30 proc. kurs EURCHF oscyluje wokół parytetu 1:1.

10:56

Frank szwajcarski dla walut Europy Środkowo-Wschodniej to barometr nastrojów, więc jego umocnienie oznacza presję na złotego i forinta, przynajmniej krótkoterminowo. Z drugiej strony dla wysokodochodowej liry i randa otwiera się perspektywa carry-trade.

9:10

Wczorajsze minimum i maksimum kursu CHF/PLN dzieli prawie 1,42 zł. Oczywiście nie trzeba stosować żadnych miar statystycznych by ocenić taki rozstęp jako ekstremalny.

8:59

Gdy tworzy się historia rynków finansowych, trudno oczekiwać ograniczenia wpływu do wąskiego segmentu jednej waluty. Decyzja SNB niesie ze sobą szerokie implikacje w postaci nadszarpnięcia zaufania do polityki banków centralnych. Będzie to skutkować wzrostem zmienności.

8:53

O tym jak wielki wpływ na europejskie indeksy miało załamanie kursu franka widać  na wykresie porównawczym DAX i WIG20.
 

WIADOMOŚCI Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 ROKU

17:27

Koniec sesji europejskiej to dobry moment aby odnotować poziomy cenowe względem dzisiejszych ekstremów. Chaos panował nie tylko na rynku walutowym, ale także na giełdach.

15:39

Główna teza po wczorajszej konferencji RPP to obawa części decydentów poprzez destabilizację systemu bankowego. Innymi słowy część przedstawicieli władz monetarnych od dawna uważała, że koszty cięcia przewyższą korzyści z poluzowania.

15:31

Wzrost zmienności na EUR/CHF oraz jego następstwa na CHF/PLN spowodowały, że polskie banki są dziś mocno przecenione.

15:08

Ropa WTI wyceniana jest na 50,05 USD (+2,6 proc.), natomiast cena ropy Brent przekroczyła 52 USD (+4,2 proc.)

14:37

Kurs USD/CHF wystrzelił dziś zdecydowanie w dół, podczas gdy różnica pomiędzy dwuletnimi spawami na stop procentowe, które obrazują oczekiwania co do kształtowania się kosztu pieniądza poszybowała w górę.

14:33

Polski złoty traci dziś najsilniej w regionie. Przede wszystkim przez decyzję SNB, ale także w związku ze spadkiem inflacji o 1,0 proc. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwań na poziomie 0,9 proc.

14:23

Pochodną zmiany paradygmatu polityki monetarnej SNB jest gwałtowne umocnienie frank. W rezultacie ponownie stał się on najbardziej przewartościowaną walutą na świecie. Wg szacunków OECD bazujących na koncepcji parytetu sił nabywczych skala przewartościowania względem dolara wynosi ponad 30 proc.

14:10

Polscy kredytobiorcy nie tylko przełknąć będą musieli gorzką pigułkę pod postacią silniejszego franka- zejście poniżej bariery 4 zł będzie procesem długotrwałym. Drugą pochodną będzie także większa zmienność kursu CHH/PLN po upłynnieniu EUR/CHF

14:03

Według Jordana dzisiejsza aprecjacja zostanie poddana korekcie, ponieważ dzisiejsza reakcja jest mocno przesadzona.
 

14:02

Według Jordana ujemne stopy zwiększają możliwości działania SNB. Zmiany stóp będą zależały od warunków rynkowych, a także będą odzwierciedlały prognozy inflacyjne. Dopiero wyższe poziomy inflacji mogą doprowadzić do podwyżek stóp.
 

13:58

SNB zadziałał pod wpływem rozczarowania brakiem odsunięcia się kursu EUR/CHF od 1,20 po obniżce stóp w grudniu. Przejście od minimalnego poziomu kursu do ujemnych stóp jako narzędzia polityki monetarnej to rezygnacja z udziału w wojnie walutowej, którą prowadzi ECB.

 

13:58

Spadające ceny ropy wpłynęły na obniżenie inflacji w strefie euro, co także wpłynęło po części na decyzję SNB. Niskie ceny ropy będą miały jednak pozytywny wpływ na produkcję przemysłową, więc z perspektywy gospodarki Szwajcarii jest to zjawisko pozytywne.
 

13:57

SNB nie będzie kontrolował kursu CHF do jakiegoś koszyka walut, tylko obserwował sytuację na rynku.
 

13:47

SNB będzie interweniował na rynku walutowym, gdyż jest to ważne narzędzie dla prowadzonej polityki monetarnej.
 

13:44

Prezes narodowego Banku Szwajcarii Thomas Jordan oczekuje uspokojenia sytuacji na rynku walutowym i skorygowania aprecjacji franka. Dodał, że rynki często przesadzają z reakcją.
 

13:28

Po tym jak SNB zniosło parytet kursu EURCHF, złoto odrabia spadki jakie notowane były w ciągu ostatniej doby i zyskuje już ponad 2 proc.
 

13:27

Prezes Narodowego Banku Szwajcarii powiedział na konferencji, że teraz był właściwy moment na rezygnację z obrony limitu 1,20 EUR/CHF, gdyż w związku z rozwojem sytuacji międzynarodowej nie było sensu go dalej utrzymywać.
 

11:24

Konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Szwajcarii Thomasa Jordana zaplanowana jest na godz. 13:15
 

11:14

CHF/PLN eksplodował niemal do bariery 5,0. Obecnie kurs powraca w kierunku 4,0.
 

11:08

Kurs EUR/USD stał się ofiarą gwałtownych zmian na rynku po decyzji SNB. Kurs spadł pod 1,16, ale obecnie jest na powrót przy 1,1750.
 
 

10:30
Rozpoczęcie relacji