Rada Nadzorcza:

  • Sylwia Wnęk – Przewodniczący Rady
  • Dieter Kempkes – Członek Rady
  • Aleksander Chłopecki – Członek Rady