X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Podstawy obrotu kontraktami CFD

Poniżej prezentujemy ogólne założenia obrotu kontraktmi CFD, które precyzujemy w pozostałych częściach niniejszego przewodnika.

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się podstawowym sposobom zawierania transakcji na kontraktach CFD. Metoda, jaką będziesz mieć do wyboru zależy od kilku czynników, m.in.:

 • W jakie akcje lub indeksy chcesz inwestować za pomocą CFD oraz czy Twój dostawca platformy transakcyjnej jest market makerem dla takich kontraktów
 • Czy jesteś skłonny otworzyć pozycję po bieżących cenach rynkowych czy Twoja strategia zakłada wejście na rynek po określonym poziomie?
 • Czy chcesz zapewnić realizację całości zlecenia kosztem nieco gorszej ceny czy bierzesz pod uwagę częściową realizację zlecenia po dokładnie określonej cenie?
 • Czy kontrakty CFD dostarczane przez Twojego brokera handlowane są po bieżących cenach rynkowych obowiązujących na konkretnej giełdzie, czy obrót nimi zorganizowany jest poprzez książkę zleceń?

Doprecyzujemy część z powyższych kwestii w dalszej części przewodnika.

Bezpośrednia realizacja zleceń po bieżących cenach rynkowych (ceny pokazywane na zielonym tle)

Zawieranie transakcji CFD w trybie bieżących cen rynkowych wyświetlanych w platformie transakcyjnej zapewnia bardzo szybką realizację zleceń: Kiedy cena rynkowa wybranego instrumentu osiąga poziom przez Ciebie założony przez, po prostu przyciskasz przycisk „Kup” lub „Sprzedaj” a Twoja transakcja jest realizowana w całości po wyświetlonej na ekranie cenie. Zawieranie transakcji na CFD w ten sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy Twój dostawca platformy jest Market Makerem dla interesujących Cię instrumentów.

Cena kontraktów CFD dla których TMS Brokers jest Market Makerem, są wyświetlone na zielonym tle i w każdej chwili możesz kupić lub sprzedać kontrakty na określoną kwotę po tej cenie.

Zawieranie transakcji w ten sposób będzie opisane w dalszej części.

Zlecenia zawarcia transakcji

Inną metodą handlu kontraktami CFD jest składanie zleceń. Realizacja zleceń może być tak samo szybka jak zawieranie transakcji po bieżących cenach rynkowych. Dzięki mechanizmowi książki wymiany zleceń, transakcje mogą być zawierane w czasie kilku sekund.

Korzystanie ze zleceń

Zawieranie transakcji na CFD po bieżących cenach rynkowych jest zwykle wykorzystywane do szybkiego otwierania i zamykania pozycji w chwili gdy ceny wydadzą Ci się atrakcyjne. Składane zleceń pozwala na zastosowanie bardziej strategicznego podejścia do inwestowania dzięki temu że masz możliwość wcześniejszego zaplanowania swoich transakcji. Chcąc inwestować w bardziej zdyscyplinowany sposób, zwykle będziesz potrzebować następujących typów zleceń:

 • Zlecenie otwarcia pozycji przy określonej cenie rynkowej
 • Zlecenie realizacji zysku (Take Profit) zamykające otwartą pozycję po z góry zaplanowanej przez Ciebie cenie
 • Zlecenie ograniczające stratę (Stop-Loss) zamykające otwartą pozycję w przypadku gdy ceny rynkowe zmieniają się w niekorzystny sposób. Uwaga: Składanie zleceń Stop-Loss jest zawsze silnie rekomendowane, rozsądni inwestorzy powinni zawsze chronić swoje pozycje i ograniczać swoje straty w przypadku niekorzystnych ruchów cen na rynku.

Istnieją trzy podstawowe typy zleceń umożliwiające realizację powyższych strategii:

 • Zlecenie "Po rynku" umożliwiające zawarcie transakcji w jak najkrótszym czasie po najlepszej możliwej cenie dostępnej na rynku. Zwykle używa się tego typu zleceń w sytuacji gdy "Zielone ceny" nie są dostępne.
 • Zlecenia z Limitem umożliwiające zawarcie transakcji gdy cena na rynku jest równa określonej w zleceniu lub niższa (dla zleceń kupna) albo wyższa (dla zleceń sprzedaży).
 • Zlecenia Stop umożliwiające natychmiastowe zamknięcie pozycji z ustaloną stratą po cenie równej tej określonej w zleceniu. Zlecenie takie zostanie także zrealizowane w przypadku gdy poziom określony wzleceniu nie będzie dostępny dla transakcji a cena na rynku będzie wyższa (dla zleceń kupna) albo niższa (dla zleceń sprzedaży).

 Więcej o zleceniach CFD

W poniższej części przedstawiamy szczegóły zawierania transakcji CFD za pomocą różnych dostępnych typów zleceń.

Kiedy nie ma możliwości zawarcia transakcji na kontraktach CFD po bieżących cenach rynkowych, należy wykorzystać dostępne na platformie zlecenia. Realizacja takich transakcji może być niemal tak samo szybka, poprzez wykorzystanie mechanizmu książki zleceń.

Wykorzystywanie zleceń

Zawieranie transakcji na CFD po bieżących cenach rynkowych jest zwykle wykorzystywane do szybkiego otwierania i zamykania pozycji w chwili gdy ceny wydadzą Ci się atrakcyjne. Składane zleceń pozwala na zastosowanie bardziej strategicznego podejścia do inwestowania dzięki temu że masz możliwość wcześniejszego zaplanowania swoich transakcji. Chcąc inwestować w bardziej zdyscyplinowany sposób, zwykle będziesz potrzebować następujących typów zleceń:

 • Zlecenie otwarcia pozycji przy określonej cenie rynkowej.
 • Zlecenie realizacji zysku (Take Profit) zamykające otwartą pozycję po z góry zaplanowanej przez Ciebie cenie.
 • Zlecenie ograniczające stratę (Stop-Loss) zamykające otwartą pozycję w przypadku gdy ceny rynkowe zmieniają się w niekorzystny sposób. Uwaga: Składanie zleceń Stop-Loss jest zawsze silnie rekomendowane, rozsądni inwestorzy powinni zawsze chronić swoje pozycje i ograniczać swoje straty w przypadku niekorzystnych ruchów cen na rynku.

Istnieją trzy podstawowe typy zleceń umożliwiające realizację powyższych strategii:

Zlecenie "Po rynku"

Zlecenie "Po rynku" umożliwiające zawarcie transakcji w jak najkrótszym czasie po najlepszej możliwej cenie dostępnej na rynku. Używaj tego typu zleceń tylko wtedy, gdy zależy Ci na realizacji całego wolumenu zlecenia ale cena nie jest dla krytycznym elementem Twojej strategii.

Zwykle używa się tego typu zleceń w sytuacji gdy "Zielone ceny" nie są dostępne, np. wtedy gdy Twój dostawca platformy transakcyjnej nie jest Market Makerem dla interesujących Cię instrumentów, rynek jest zamknięty lub chcesz zawrzeć dużą transakcję.

Zlecenie "Z limitem"

Zlecenia "Z limitem" powodują zawarcie transakcji w chwili gdy cena rynkowa osiągnie lub przekroczy poziom zdefiniowany wcześniej przez Ciebie w zleceniu (Limit). Dla realizacji zlecenia konieczny jest odpowiedni wolumen instrumentu dostępny po tej cenie w Książce Zleceń. Zwykle zlecenia z limitem ustawia się poniżej aktualnej ceny rynkowej dla transakcji kupna oraz powyżej aktualnej ceny dla transakcji sprzedaży.

Zlecenia z Limitem dla transakcji kupna mogą być także ustawiane powyżej aktualnej ceny rynkowej. Zostanie ono zrealizowane dla każdej ilości kontraktów dostępnych na rynku po określonej w zleceniu cenie lub niższej. Taka strategia gwarantuje Ci zakup kontraktów po cenie nie wyższej niż ustalona w zleceniu.

Zlecenia z Limitem używane są zwykle do:

 • Otwierania i zamykania pozycji w rytm spadków i wzrostów cen na rynku (pamiętaj że zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach CFD jest tak samo proste jak zajmowanie długich).
 • Zamykania pozycji celem realizacji zysku przy określonych przez Ciebie poziomach cen na rynku.

Zlecenia z Limitem nie gwarantują otwarcia pozycji po cenie założonej w Twojej strategii ani nie gwarantują otwarcia pozycji o oczekiwanej wielkości, nawet jeśli cena rynkowa osiągnie poziom określony w zleceniu. Zlecenia takie gwarantują za to otwieranie i zamykanie pozycji po ściśle określonych cenach.

Zlecenia Stop

Zlecenia Stop są używane w podobnym celu – aby ograniczyć zawierane transakcje tylko do tych zawieranych po określonej cenie – ale realizowane są w przypadku niekorzystnych dla pozycji inwestora zmian cen na rynku. Zatem zlecenia stop składane są po cenach powyżej aktualnej ceny rynkowej dla pozycji długich oraz poniżej aktualnej ceny rynkowej dla pozycji krótkich.

Ważne: W przeciwieństwie do Zleceń z Limitem, Zlecenia Stop są realizowane w momencie pojawienia się na rynku ceny przekraczającej określony w zleceniu poziom, lecz jest niewielka (lub wręcz żadnej) gwarancja że uda się zrealizować całe zlecenie po tej cenie. W momencie przekroczenia założonego poziomu, Zlecenia Stop stają się Zleceniami Po Cenie Rynkowej i są następnie realizowane po cenach dostępnych na rynku. Zatem jeśli tylko kilka kontraktów jest dostępnych po cenie określonej w Zleceniu Stop, a zamknięcie pozycji wymaga zawarcia większej transakcji, reszta zlecenia może zostać zrealizowana po innej cenie. Ta niepewność ceny jest nieunikniona niemniej jednak umożliwia ograniczanie strat z inwestycji.

 • Najpopularniejsza metoda stosowania Zleceń Stop to zamykanie pozycji w celu ograniczania strat w momencie gdy ceny rynkowe podążają w niekorzystnym dla Twojejpozycji kierunku. Dla przykładu, inwestorzy z krótką pozycją umieszczają Zlecenie Stop z ceną powyżej ceny zakupu, aby w razie wzrostu cen ograniczyć potencjalną stratę z inwestycji.
 • Innym zastosowaniem Zleceń Stop jest próba znalezienia punktu zmiany trendu. Możesz więc złożyć Zlecenie Stop dla otwarcia np. długiej pozycji jeśli ceny na rynku rosną po przekroczeniu określonego poziomu.

Zlecenia Powiązane

Aby podstawowa wiedza na temat zleceń była kompletna, poniżej przedstawiamy mechanizm zleceń powiązanych.

 • Zlecenie z Limitem otwierające pozycję kiedy ceny rynkowe podążają we właściwym kierunku
 • Zlecenie z Limitem zamykające pozycję celem zrealizowania zysku z inwestycji
 • Zlecenie Stop zamykające pozycję aby ograniczyć potencjalną stratę kiedy ceny rynkowe zmieniają się w niekorzystny sposób

Zlecenia If Done

Zlecenia Take Profit I Stop Loss nie powinny być składane w tym samym czasie co zlecenie otwierające pozycję, ponieważ nie ma wtedy pewności w jakiej kolejności zlecenia zostaną wykonane. Oba te typy zleceń powinny być realizowane tylko i wyłącznie wtedy gdy zlecenie otwierające pozycję zostanie w całości zrealizowane. Można to osiągnąć poprzez powiązanie zleceń Take Profit i Stop Loss ze zleceniem otwierającym pozycję za pomocą warunku If Done.

Zlecenia One Cancels Other (OCO)

Idąc dalej, jeśli zlecenia Take Profit i Stop Loss pozostają aktywne na rynku i jedno z nich zostanie zrealizowane, pozostałe zlecenie wciąż będzie aktywne i będzie mogło być zrealizowane, wbrew intencji inwestora. Aby temu zapobiec, te dwa zlecenia mogą zostać powiązane warunkiem One Cancels Other (Jedno Kasuje Drugie). W takiej sytuacji zrealizowanie jednego z dwóch powiązanych w ten sposób ze sobą zleceń spowoduje usunięcie niezrealizowanego zlecenia.

Zlecenia 3-Way

Często inwestorzy składają 3 zlecenia jednocześnie: zlecenie otwierające pozycję powiązane z 2 zleceniami zamykającymi pozycję (w celu realizacji zysku lub ograniczenia straty) powiązanymi ze sobą warunkiem OCO. Taką kombinację zleceń nazywamy Zleceniem 3-way.

 

Kontrakty CFD DMA (ang. Contract For Difference Direct Market Access) umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cenowych notowań akcji z największych światowych giełd, poprzez zawieranie transakcji w oparciu o rzeczywisty kurs rynkowy.

Bezpośredni dostęp do rynku kontraktów CFD pozwala na:

 • Prowadzenie transakcji po rzeczywistych kursach rynkowych
 • Wykorzystanie dźwigni finansowej, nawet do 1:20
 • Możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i spadkach kursów akcji

Zobacz szczegółowe warunki transakcji na CFD.

W celu uzyskania informacji o wszystkich opłatach należy skontaktować się z Doradcą Klienta.