Oferty pracy - TMS Brokers

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy wszechstronnych, ambitnych i nastawionych na osiąganie sukcesów osób - kandydatów do pracy na następujących stanowiskach:

 


Wierzymy, że temat globalnych rynków finansowych może angażować, a wiedza o nich powinna być przekazywana w sposób prosty i ciekawy.
Jeśli masz dar do przelewania myśli na papier, głowę pełną pomysłów i interesują Cię finanse dołącz do TMS Brokers. Jesteśmy najbardziej doświadczonym domem maklerskim w Polsce, który oferuje usługi finansowe oparte na technologii informacyjnej (FinTech). Dajemy inwestorom intuicyjne narzędzia do handlu na walutach, surowcach, indeksach giełdowych, akcjach i kryptowalutach. Dzięki aplikacji mobilnej TMS Brokers inwestycje na globalnych rynkach są zawsze pod ręką!
W związku z dynamicznym rozwojem szukamy osoby na stanowisko:

Młodszy Doradca Klienta Korporacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres Obowiązków:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych dla usług doradztwa walutowego i wymiany walut (FX)
 • Realizacja ustalonych celów przychodowych
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z klientami
 • Przygotowywanie umów
 • Prowadzenie spotkań biznesowych, prezentacji, szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem walutowym

Wymagania:

 • Doświadczenie w sprzedaży instrumentów rynku finansowego dla klientów korporacyjnych, w tym instrumentów pochodnych umożliwiających zabezpieczenie ryzyka walutowego i/lub stopy procentowej
 • Wiedza na temat funkcjonowania rynku walutowego
 • Umiejętności w prowadzeniu prezentacji przed szerszym audytorium lub chęć ich zdobycia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej

Oferujemy:

 • Pracę w renomowanym domu maklerskim, w gronie wysokiej klasy specjalistów z rynku walutowego, bankowego i finansowego
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe, uzależnione od wyników pracy
 • Pakiet rekreacyjny i medyczny
 • Możliwość zdobycia wiedzy i poznania w praktyce produktów pochodnych i strategii umożliwiających zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej
 • Możliwość rozwoju umiejętności sprzedażowych, negocjacji i technik negocjacji w biznesie oraz prezentacji

Zainteresowane  osoby   prosimy  o przesłanie CV  na   adres : rekrutacja@tms.pl z  dopiskiem  w  tytule  "Młodszy Doradca Klienta Korporacyjnego".

 


Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie w przyszłości, prosimy o dołączenie do aplikacji treści następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot, w szczególności w celu przedstawiania mi nowych ofert pracy, zapraszania do wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości mojego uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.”


Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników
Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.

Niniejsza „Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.” (dalej „Polityka prywatności”) została przygotowana przez spółkę Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „Administrator”, „TMS Brokers”) i jest kierowana do kandydatów na pracowników TMS Brokers.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej „RODO”) poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych u Administratora.


1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776.

2. Jak skontaktować się z Administratorem?
W TMS Brokers powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@tms.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 276 62 42.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy są Państwa dane osobowe?
Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, w szczególności w celu przedstawiania Państwu nowych ofert pracy, zapraszania Państwa do wzięcia udziału w rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości Państwa uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. Przetwarzanie danych w celach inne niż powyższe może odbywać się: (i) w oparciu o uzyskanie dodatkowej zgody, (ii) na podstawie obowiązującego prawa, lub (iii) gdy jest to zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (art. 6 ust. 4 RODO). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach dostarczonych przez Państwa zawarte zostaną dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą one przetwarzane za Państwa zgodą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jakie mają Państwo prawa w zakresie objętym Polityką prywatności?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

5. Podanie danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

7. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?
Administrator może przekazywać Państwa dane następującym odbiorcom: doradcom lub współpracownikom.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich<
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

9. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.


Skontaktuj się z nami

 

 


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.