Zarząd
 
Marcin Niewiadomski
Prezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych, tytuł uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Z branżą finansową związany od ponad 18 lat. Zanim dołączył do TMS Brokers był członkiem zarządu firmy ubezpieczeniowej Link4 S.A. gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing. Od września 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu DM TMS Brokers. Ekspert w zakresie bankowości oraz ubezpieczeń.

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Marcin Niewiadomski spełnia wymogi wskazane w art. 103 ust. 1 – 1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.).

 
Jan Jakub Zagórski
Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od ponad 15 lat związany z rynkiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w instytucjach bankowych, takich jak: BNP Paribas Bank Polska S.A., ABN AMRO Bank Polska S.A. Kontynuował ją na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym jako Dyrektor Finansowy Volvo Auto Polska Sp. z o.o. Z DM TMS Brokers związany jest od czerwca 2014 roku.

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Jan Jakub Zagórski spełnia wymogi wskazane w art. 103 ust. 1 – 1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.).

 
Piotr Baszak
Dyrektor Departamentu Tradingu, Członek Zarządu
Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2009 ukończył z wyróżnieniem program Executive MBA, prowadzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HSC Paris oraz NHH Bergen. W 2014 ukończył również Akademie Strategicznego Przywództwa (ICAN/Harvard Business Review). Doświadczenie na rynku finansowym zdobywał w Departamentach Skarbu w bankach BZ WBK oraz Citi Handlowy. W latach 2009 - 2015 pełnił funkcje członka zarządu odpowiedzialnego za trading oraz IT w grupie X-Trade Brokers. W DM TMS Brokers odpowiada funkcjonalnie za Trading.

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Piotr Baszak spełnia wymogi wskazane w art. 103 ust. 1 – 1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.).

 
Paweł Jackowski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. od stanowiska Maklera Papierów Wartościowych. Następne szczeble w karierze związane były bezpośrednio z pracą w Departamentach Zarządzania Aktywami renomowanych instytucji finansowych m.in.: Aviva PTE (d. Commercial Unionin PTE), Dom Maklerski PKOBP S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A. Ekspert w zakresie zarządzania aktywami i znajomości rynków finansowych. Z DM TMS Brokers związany jest od grudnia 2014 roku.

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Paweł Jackowski spełnia wymogi wskazane w art. 103 ust. 1 – 1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.).