Zarząd
 
Marcin Niewiadomski
Prezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych, tytuł uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Z branżą finansową związany od ponad 18 lat. Zanim dołączył do TMS Brokers był członkiem zarządu firmy ubezpieczeniowej Link4 S.A. gdzie odpowiadał za sprzedaż i marketing. Od września 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu DM TMS Brokers. Ekspert w zakresie bankowości oraz ubezpieczeń.

Wypełniając dyspozycję artykułu 110w ustęp 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94, z późn. zm. Dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Marcin Niewiadomski  spełnia wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h  Ustawy.

 
Jan Jakub Zagórski
Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od ponad 15 lat związany z rynkiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w instytucjach bankowych, takich jak: BNP Paribas Bank Polska S.A., ABN AMRO Bank Polska S.A. Kontynuował ją na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów przedsiębiorstw, w tym jako Dyrektor Finansowy Volvo Auto Polska Sp. z o.o. Z DM TMS Brokers związany jest od czerwca 2014 roku.

Wypełniając dyspozycję artykułu 110w ustęp 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94, z późn. zm. Dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Jan Jakub Zagórski  spełnia wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h  Ustawy.

 
Piotr Baszak
Dyrektor Departamentu Tradingu, Członek Zarządu
Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2009 ukończył z wyróżnieniem program Executive MBA, prowadzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HSC Paris oraz NHH Bergen. W 2014 ukończył również Akademie Strategicznego Przywództwa (ICAN/Harvard Business Review). Doświadczenie na rynku finansowym zdobywał w Departamentach Skarbu w bankach BZ WBK oraz Citi Handlowy. W latach 2009 - 2015 pełnił funkcje członka zarządu odpowiedzialnego za trading oraz IT w grupie X-Trade Brokers. W DM TMS Brokers odpowiada funkcjonalnie za Trading.

Wypełniając dyspozycję artykułu 110w ustęp 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94, z późn. zm. Dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Piotr Baszak  spełnia wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h  Ustawy.

 
Paweł Jackowski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. od stanowiska Maklera Papierów Wartościowych. Następne szczeble w karierze związane były bezpośrednio z pracą w Departamentach Zarządzania Aktywami renomowanych instytucji finansowych m.in.: Aviva PTE (d. Commercial Unionin PTE), Dom Maklerski PKOBP S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A. Ekspert w zakresie zarządzania aktywami i znajomości rynków finansowych. Z DM TMS Brokers związany jest od grudnia 2014 roku.

Wypełniając dyspozycję artykułu 110w ustęp 4  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94, z późn. zm. Dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że Pan Paweł Jackowski  spełnia wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h  Ustawy.